Andagter

Fra dag til dag

C. Asschenfeldt-Hansen

En haandsrækning til at følge med paa daglig vandring ad bibelens stier

"Lovet være Herren fra dag til dag". Salme 68.20

af C. Asschenfeldt-Hansen
Pastor Emer.

INDHOLD

Forord

1ste AARGANG

Efeserbrevet
1. Peters Brev
1. Johannes Brev
Filippenserbrevet
Salme 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 19 - 20 - 22
Profeten Micha, Kap. 5
Salme 24
Lukas Kap. 2-8
Salme 90
Salme 23
Lukas Kap. 8-24
Esajas Kap. 1-39
1. Thessalonikerbrev
Salme 25 - 27 - 29 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37
Johannesevangeliet
1. Mosebog
Hebræerbrevet
Esajas Kap. 40-61

2den AARGANG

Esajas Kap. 61-66
Romerbrevet
Salme 42-50
Lukas Kap. 1
2. Peters Brev
2. Mosebog
1. Korinthierbrev
Salme 51-64
3. og 4. Mosebog
2. Korinthierbrev
Sakarias's Bog
5. Mosebog
Galaterbrevet
Jeremias Kap. 1-24

3. AARGANG

Profeten Jeremias (Kap. 25-52)
Begrædelsernes Bog
Matthæus's Evangelium
Profeten Malakias
Markus-Evangeliet
Josvas Bog
Dommernes Bog
Ruths Bog
Apostlenes Gerninger (Kap.1-12)
Salme 65-69
1. Samuels Bog
Apostlenes Gerninger (Kap. 13-28)
Profeten Haggai
Profeten Zefanias
Profeten Habakuk
Salme 70-72
2. Samuels Bog
Brevet til Kolossenserne
Brevet til Filemon
Salme 73-89
Profeten Hoseas
Profeten Joel

4. AARGANG

1. Kongernes Bog
1. Timotheus Brev
Profeten Amos
Obadias's Bog
Profeten Jonas's Bog
Profeten Nahums Bog
Profeten Mikas Bog
Salme 91-97
2. Kongernes Bog
2. Brev til Timotheus
Salme 98-106
Salomos Højsang
Prædikerens Bog
1. og 2. Krønikernes Bog
Brevet til Titus
Johannes's 2. Brev
Johannes's 3. Brev
Judas's Brev
Salomos Ordsprog
Esras Bog
Nehemias's Bog
Esthers Bog
Jakobs Brev
Snlme 107-118
Jobs Bog (Kap. 1-12)

5. AARGANG

Jobs Bog (Kap. 13-42)
Johannes's Aabenbaring (Kap. 1-3)
Salme 119-130
Salme 131-150
Johannes's Aabenbaring (Kap. 4-12)
Salme 3-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-21-26-28-30-31-35-41
Profeten Ezekiel (Kap. 1-13) (Kap. 14-48)
Daniels Bog
Johannes's Aabenbaring (Kap. 13-22)
Udvalgte Stykker af de apokryfiske Bøger

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media