Andagter

Asschenfeldt-Hansen
Ved gry og ved kvæld

Forord.

Denne andagtsbog adskiller sig noget fra de fleste andre andagtsbøger dels derved, at teksten fra bibelen ikke er aftrykt , saa man maa have sin bibel frem ved brugen af denne andagtsbog, dels ved at der findes to korte styhkker til hver dag, eet hentet fra det nye testamente, eet fra det gamle, til brug "ved gry og ved kvæld". Det er godt baade at begynde og at slutte sin dag med Guds Ord. Andagtsbogen kan bruges baade ved hjemmets fællesandagt og ved den enkeltes betragtning af Ordet. Der er henvist til en til teksten passende betragtning af Ordet. Der er henvist til en til teksten passende psalme af kirkesalmebogen eller af en anden sangbog.

Fra de evangelietekster, der prædikes over i kirken paa vore søn- og helligdage, har jeg kun sjeldent medtaget noget; dem hører vi jo atter og atter blive fortolkede i Guds hus. Derimod vilde jeg gerne fremdrage de dele af vor bibel, som ellers lettere blive mindre paaagtede. Teksterne er ikke tagne i flæng, men udvalgte i sammenhæng fra bibelens forskellige skrifter.

Maatte Herren i naade velsigne dette arbejde med sin Aand for Jesu skyld! Jeg vilde saa gerne, at Guds-Ordet selv ret matte komme til at tale til os gennem denne bog! "Dersom i blive i mit Ord, er i sandelig mine disciple, og i skal erkende sandheden, og sandheden skal frigøre eder" (Joh 8.31-32), saa har Herren sagt.

Asschenfeldt-Hansen

Denne andagtsbog tilregnes min kære hustru, min trofaste medhjælp i hjem og gerning.

Agnes Octavia Ingeborg Hedvig

T. Sørensen

Med inderlig tak

Forfatteren

Januar
Febuar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Efterskrift

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media