Artikler

Bibelens bøger

Hvorfor læse de profetiske bøger?

Salme 149
Halleluja! syng Herren en ny sang, hans Pris i de frommes Forsamling! 2 Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn, 3 de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer; 4 thi Herren har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse. 5 De fromme skal juble med Ære, synge på deres Lejer med Fryd, 6 med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Hånd 7 for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene, 8 for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern 9 og fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja! -

Du syntes måske som mange, at de profetiske bøger er svære at forstå og læse, fordi du ikke kender baggrunden til hvorfor der står som der gør.

Men her vil jeg anbefale dig at gå på jagt efter nogle gode bibelkommentarer.

Men der er også en anden tilgang til profetierne jeg ønsker at fremhæve, nemlig Guds væremåde, hvordan han handler i en given situation.

Jeg tænker her både på alle de doms profetier der er; der står at Gud er imod nogle nationer, eller det kan være personer der har handlet ondt, og der bagefter står hvordan Gud har grebet ind og hvad han har gjort.

Jødernes tankegang omkring profetier er, at profeti er mønster (eng: pattern), dvs at samme ord kan bruges om situationer der ligner dem som det beskriver, også selv om det kan være om en bestemt nation, eller folk.

Guds indignation er den samme i andre forhold, hvor det er det samme der gøres forkert.

Dvs, når du møder en situation der ligner en profetis omstændigheder, så tag det med i bøn, og bed Gud gribe ind, disse profetier står der for at vi også skal lære af dem om Gud og hans virke og ikke bare om forskellige begivenheder i historien.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media