Artikler

Bibelens personer

Paulus som vejleder

1 Kor 4.11-16
Indtil denne Time lide vi både Hunger og Tørst og Nøgenhed og få Næveslag og have intet blivende Sted og arbejde møjsommeligt med vore egne Hænder. Udskælder man os, velsigne vi; forfølger man os, finde vi os deri; spotter man os, give vi gode Ord; som Verdens Fejeskarn ere vi blevne, et Udskud for alle indtil nu.
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg påminder eder som mine elskede Børn. Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved Evangeliet. Jeg formaner eder altså, vorder mine Efterfølgere!

Efterfølger mig, siger Paulus.

Det ville være meget lettere bare at løbe skrigende bort og kalde Paulus en galning, men det er her frelsen er, det er det liv der er himmelvejen, vil du med?

Paulus sætter standarden højt, "følg mig" siger Paulus,

1 Kor 11.1
Vorder mine Efterfølgere, ligesom også jeg er Kristi!

Ligefør i kapitel 10 står der:

1 Kor 10.33
ligesom også jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

"Vorder mine efterfølgere, ligesom også jeg er Kristi!"

Altså Paulus siger: Jeg bestræber mig med hele den styrke som Gud mig giver, at tjene til bedste for alle for jeg dog må lede nogle til frelse. Jeg giver mig helt for dig, ja alle på min vej.

Men dette gjaldt jo også dem der gik Paulus imod. Han velsignede, vendte den anden kind til. Jeg ved godt at der var tilfælde hvor han var mere barsk, men det ene behøver ikke at være en modsigelse til det andet, begge dele kan være rigtigt nok, der er en tid til alle ting.

"Vorder mine efterfølgere......", det er vel Davids ord, sagt på en lidt anden måde, hvor David siger:

Salme 34.9
9 Smag og se, at Herren er god, salig den Mand, der lider på ham!

Men det er også, "tag dit kors op, som jeg tager mit kors op."

Der er et andet sted i brevene, hvor Paulus remser op af den modgang og forfølgelse han var udsat for, så når han siger, følg mig, som jeg følger Kristus, så siger han også at der er en pris at betale.

Alle nu og dage vil have gratis nåde, gratis velsignelser, ja i overflod af både det ene og det andet.

Men i alt er jeg prøvet, var Paulus's vidnesbyrd, "alt formår jeg i Ham som gør mig stærk",

Fil 4.11-12
Jeg forstår at være i ringe Kår, og jeg forstår også at have Overflod; i alt og hvert er jeg indviet, både i at mættes og i at hungre, både i at have Overflod og i at lide Savn. Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk.

Det er alt hvad der er godt og sødt, folk siger til, "alt formår jeg i Ham, som gør mig stærk", alt hvad der er sødt til ganen, alt vellevned, uden modgang eller smerte.

Men sådan var det ikke med Paulus, han siger: "Vorder mine efterfølgere.....".

Paulus var kendt som smerternes mand, og hvis du vil himmelvejen, så vil også du blive kendt som sådan.

Paulus vejledte hans medkristne om vejen til himmelen, og han sagde, "følg mig, som jeg følger Kristus". Den vej han vejledte om, var altså smertens vej, ikke den nemme, men den vej der koster alt, ja vor daglige død.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media