Artikler

Bibelens personer

Paulus - af Jan Rydeng

Paulus adskiller sig fra de andre apostle ved det særlige evangelium, som var knyttet til hans tjeneste.

Paulus var den første hedningeapostel, som af Gud fik åbenbaret, at frelsen også gælder hedningerne. Paulus havde en helt særlig indsigt om menigheden som Kristi Legeme, en hemmelighed, som har været skjult fra evighed af (Ef. 3,9-10).

En anden hemmelighed, som Paulus havde indsigt i, er åbenbarelsen om Kristus i jer, herlighedens håb (Kol. 1,27). Denne hemmelighed udspringer fra den indsigt, som Paulus fik om korset og det som Kristus gjorde for os på korset. For Paulus var korset det helt centrale i hans evangelium, ja, han siger klart i 1. Kor. 2,2: ”This jeg havde fattet det fortsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og det som korsfæstet.”

For Paulus er Ordet om korset og forkyndelsen af Kristus som korsfæstet grundlaget for den tro, hvorved vi som Guds børn kan få del i et helt nyt liv, som er et helligt liv med sejr over både synden, satan og verden. Jo mere vor tro bliver grundfæstet i denne tro, jo mere vil Kristus blive åbenbaret igennem os. For Paulus er det ikke et spørgsmål om hvad vi kan præstere og gøre for Gud, men hvad Kristus kan få lov til at virke igennem os ved vor tro på, hvad Kristus gjorde for os på korset. Kun når vi vandrer i nåden og ikke længere under loven lader vi Kristus virke både i og igennem os, så vi kan kende at vandre i Hans forud beredte gerninger.

Forkyndelsen af korset har altid været en dårskab eller en forargelse, ja selv for mange kristne, idet budskabet om korset indebærer en korsfæstelse af det gamle menneske, idet Kristus ikke blot døde for os, men vi døde os sammen med ham (Rom. 6).

Paulus var den første som fik en særlig indsigt i, hvad Kristus gjorde for os på korset og kaldte derfor dette budskab for ”mit evangelium” (Rom 16, 25 og 2. Tim 2,8).

Paulus kendte på sin tid en stor modstand imod dette evangelium, idet mange falske lærere forsøgte at indsnige et ”anderledes evangelium” som fornægter kraften i korset. Også i dag lyder megen forkyndelse, der er et anderledes evangelium end Paulus ‘evangelium, altså et budskab, som ikke forkynder kraften i Guds nåde ved korset og Kristus som korsfæstet.

Lad os stå fast på Paulus evangelium, idet kun dette evangelium kan bevare os i troen og livet med Kristus!

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media