Artikler

De sidste tider

Bare rolig. Herren vil tage sig af dig

Matt 14.20
Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, tolv Kurve fulde

Hvor ofte har vi ikke læst dette uden at tænke på, hvad det var Jesus ville lære disciplene?

Det var jo ikke kun skarene Jesus ønskede at undervise og sige noget specielt.

Faktisk er der ting som kun disciplene vidste, men som skarerne ikke vidste.

Hvor kom få brød og fisk fra? Det vidste kun disciplene, de andre fik bare af Jesus efter miraklet var sket.

Men hvorfor tolv kurve? Var der ikke tolv disciple? Tror du ikke at disse kurve var bestemt til hver af dem?

Altså budskabet fra Jesus til Hans disciple er, "jeg vil tage mig af jer, frygt ikke."

Og, som før sagt, disciplene bragte intet ind i miraklet, de var tomhændede, det var ikke dem der havde brød og fisk Jesus kunne velsigne.

Tomme hænder er den bedste lejlighed for et mirakel.

Matt 6.8-9
8 Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham, Derfor skulle I bede således: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;

Vi ser også her, at Faderen ved hvad vi trænge til, der står ikke hvad vi vil have, men hvad vi trænger til. Der er en stor forskel.

Det samstemmer vel også med Jesu mirakel med kurvene, de havde brug for mad, og de fik det.

Jesus siger et andet sted:

Luk 22.35
35 Og han sagde til dem: "Da jeg udsendte eder uden Pung og Taske og Sko, manglede I da noget?" Og de sagde: "Intet."

Hvordan miraklet skete her vides ikke, andet end at det skete.

Men er der ikke et vidnesbyrd i Mosebøgerne der siger det samme? Jo, lad os se på det.

5 Mos 29.5-6
I fyrretyve År har jeg ført eder om i Ørkenen; eders Klæder blev ikke slidt af Kroppen på eder, og dine Sko blev ikke slidt af Fødderne på dig; Brød fik I ikke at spise, og Vin og stærk Drik fik I ikke at drikke, for at I skulde kende, at jeg er Herren eders Gud.

Gud gør hvad der er behov for, ikke hvad vi har af lister af ønsker. Gud kender vore behov, og griber ind i henhold til det, som svar på vor bøn.

4
Vej har du alle steder,
dig midler fattes ej;
kun nåde du udspreder,
kun lys er al din vej;
din gerning kan ej hvile,
ej standses kan dit fjed,
når du til os vil ile
med hjælp og bistand ned.

Salme 36 Befal du dine veje
Paul Gerhardt 1653.

Denne salme siger vel det hele.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media