Artikler

De sidste tider

Den sejrende tro i de sidste tider

1 Joh 5.4
thi alt det, som er født af Gud, overvinder Verden; og dette er den Sejr, som har overvundet Verden, vor Tro.

Der er megen snakken om hvad tro er, og hvad det er for en tro der sejrer over verden, men lad mig starte med at sige, det er altså ikke noget du selv kan leve op til, det er et suverænt værk af Gud, Han alene kan sejre igennem dig.

Jesus siger:

Mark 11.22
Og Jesus svarede og siger til dem: "Haver Tro til Gud!

Men i grundteksten står der ”hav Guds tro”, dette siger både diverse bibelkommentarere, ja selv Derek Prince som kunne græsk. (Se også 2 Tess 1.11 KJV: ”and the work of faith with power”)

Det er altså Guds tro det drejer sig om, Heb 12.1 taler også om Ham der begynder og fuldender vor tro. Det er altså den tro vi skal stræbe efter, ja stræbe efter.

2 Tim 2.22 (1992)
….stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.

Dette må altså være vor daglige bøn, at vi altid må have Guds tro, det er vort ansvar. I har ikke fordi i kke beder…. Det kan ikke siges mere klart.

Heb 4.16
Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Nådens Trone, for at vi kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til betimelig Hjælp.

Vi har et vindue der er stadig er åbent, en tid hvor vi kan bruge på at berede os på hvad der ligger forude, for vi ved ikke hvordan det vil være, men vi har bibelens vidnesbyrd som kan vejlede os, og det ser ud for mig som, at vi vil gå trænge tider igennem før Jesus kommer igen.

Jeg er bange for at nogle vil føle sig fristet til at dreje af pga presset, nogle vil blive kolde pga mørket i verden, men netop derfor er det vigtigt at vi allerede nu presser ind på Gud og beder om nåde i rette tid, som Paulus siger vi skal gøre.

Vi må lære på ny at frygte Gud, og frygte at miste den nåde vi har fået del i, ja, kæmp for alt hvad du har kært, efter den kraft Gud giver til dig.

Fil 2.12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, så arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse på eders egen Frelse med Frygt og Bæven;
Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media