Artikler

Forkyndelse

Hvorfor en svag kirke?

Man kan godt undre sig, hvorfor kirken ikke oplever mere fremgang end den gør. Jo nogle gør, men mange har tabt kampen og går i nogle tilfælde tilbage, eller er slået til jorden pga omstændigheder de ikke kan stille op med.

Men der er en hemmelighed som åbenbares for dem der lyder Gud, Gud kæmper for dem.

Matthæus 25:5
Og da Brudgommen tøvede, slumrede de alle ind og sov.

Her har vi et profetisk billede på menigheden i dag, den sover, den har svært ved at holde ud, og formår ikke noget imod det der er imod den.

Åb 3.8
.....thi du har kun liden Kraft....

Her igen en bekræftigelse på at noget er galt, Filadelfia, som er et profetisk billede på vor tids kirke, er svag.

Lukas 18:8
Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i Hast. Men mon Menneskesønnen, når han kommer, vil finde Troen på Jorden?"

Igen siger Jesus det samme, vil Han finde troen på jorden når Han kommer? Ikke den frelsende tro, men bønnetroen.

Igen et udtryk for at kirken er svag og ikke stærk som den første menighed.

Men een af de ting jeg mener kirken ikke lyder Gud i, er forkyndelsen af profetierne. Profetierne skærper alle sanser, skærper vor tro og liv med Gud.

At det ikke foregår er en fiks ide den moderne kirke har fået. Noget sådant ville være at vanrøgte menigheden i tidligere tiders vækkelsebevægelse.

I starten af 1900års tallet, vakte Gud kirken til undervisning om profetierne, bibellærere fremstod og udlagde skrifterne. Igen 1970erne skete det samme. Hvad der er sket imellem de to hændelser ved jeg ikke, og hvad der er sket siden? Ja, jeg har ikke det store overblik, men der har ikke manglet vidnesbyrd i kirken, da mange tjenester er sprunget op og udbredt profetierne betydning.

Man kan derfor undre sig, at den moderne kirke undlader dette element når selv Jesus forkyndte om de sidste tider.

Her til sidst vil jeg gerne komme med et opråd til profeterne i Danmark.

Jeremias 6:16
Så siger Herren: Stå ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gå på den; så finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: "Det vil vi ikke."

Det er jeres opgave at råbe kirken op og lede den tilbage til de gamle stier. De gamle stier er bla til en forkyndelse som dækker det profetiske, så vel som livet i Kristus.

Så lang tid vi ikke går på de gamle stier, vil vi have en svag kirke.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media