Artikler

Tjenere

Når dem der er sendt til dig, smiddes for døren

Luk 11.49
Derfor har også Guds visdom sagt: ›Jeg vil sende profeter og apostle til dem, og nogle af dem vil de slå ihjel og forfølge,

I kender nok historien om den mand der var i nød og bad om at Gud måtte frelse ham.

Der var oversvømmelse, og han var kravlet op på taget af huset, han bad til Gud om frelse, og han ventede på Gud.

Først kom der en robåd, og manden i båden råbte, hej, kom over til mig, så kan du komme i sikker havn. Men manden råbte tilbage, "nej nej, jeg skal frelses af Gud, ro bare videre".

Og sådan fortsatte historien, siden en hellikopter, og en redningsbåd, men alle fik samme besked.

Så skete det, at vandet steg, og manden druknede og kom hjem til Gud i himmelen.

Og manden lidt fortørnet spurgte Gud, jamen hvorfor frelste du mig ikke?

Jo jeg forsøgte, men jeg sendte en mand i en robåd, hellikopter og en redningsbåd, men du hørte ikke efter.

Sådan vil det også gå mange kirkeledere på dommens dag. Mange gange har Gud sendt dem profeter og andre tjenere, men som en anden historie beretter i evangelierne, de blev alle flåede eller slået ihjel, eller bare skubbet ud.

Men alle skal stå til regnskab for ikke at tage imod den hjælp som Gud sender.

Gud ønsker at rense ud, frelse, gøre alt vel, men når vi står imod, må han lade os gå.

Når man smidder Guds profeter på døren, tager de velsignelsen med sig, hvilket igen siger, at den menighed bliver den velsignelse mindre.

Gud give hans tjenere øre at høre med, og hjerter til at tage imod dem Gud sender til dem.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media