Artikler

Tjenere

Bedøm dine ledere

1 Kor 12.10
...en anden evnen til at bedømme ånder;....

Det er en slem ting, at være et sted, hvor lederne er hjemfalden til Guds dom pga deres uopgjorte synd.

Bedømmelse må ikke være på grundlag af, at vedkommende er en god taler, har fremskridt, at alt synes at være godt. Dette kan sagtens være tilfældet, og alligevel er alle ting fejl.

Tænk bare på David, hvordan han græmmede sig over de ugudeliges fremgang, og ikke forstod det, men da han så deres endeligt, fattede han visdom.

Gud ønsker at vi ser dybere end bare på det ydre, men på hjertet, som kun Gud kender. Gud ønsker at vi ser på karakteren, på frugten, på det liv de lever.

Nådegaven at bedømme ånder, har også med bedømmelse af mennesker at gøre, og den nådegave der ser dybere end bare det ydre. Bed om den, stræb efter at kunne bedømme ret hvad der er op og ned i ledelsens karakter. Søg Gud. For derved kan du også bedre tjene i din forbøn for dem.

Johanns siger, drag ud fra hende, at du ikke må blive delagtige i hendes synder.

Joh Åb 18.4
Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager.

Bliver vi i en menighed og samtygger i ledelsens synder, bliver vi dømt med dem, derfor, bedøm lederne i din kirke, det gælder din sjæls frelse, bed om nådegave til at bedømme, til gavn for dem der er i menigheden, hvad nådegaverne jo til til brug for, at herliggøre Jesus og fælles opbyggelse.

Bedømmelse kan enten føre til at man elsker ledelsen det mere, eller at man bryder ud fra dem.

Men vælger du at advare andre, kan det føre til modstand og forfølgelse, vær blot klar over dette.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media