b forjesus.dk - Artikler - Helbredelse - Når mennesker ikke kan hjælpe, men kun Gud kan
Artikler

Helbredelse

Når mennesker ikke kan hjælpe, men kun Gud kan

Salme 16.11
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

"Du lærer mig livets vej".

Dette er lægedom, dette er lægedom for sjælen, men det er også det fakta, at du desværre vil opleve at stå mutters alene, men dog ikke forladt, for Gud er med dig.

Men alene, for der vil være situationer i dit liv, hvor du bare ikke kan ytre dig for mennesker, fordi de simpelthen ikke vil kunne forstå, eller have hjerte nok til at favne dig for det mørke, eller ødelagthed du end måtte opleve.

Hvor mange siger ikke, "nok er nok, det er for meget for mig", og så opgiver de folk og går deres vej ?

Men denne "livets vej" er også at blive forladt af andre, men ikke af Gud.

Men det er netop i disse livsvilkår at du lærer at det bare er dig og Gud, og det er i de situationer som knytter dig det mere til Gud, og lader dig forstå, at om end andre flygter fra dig og foragter dit kors, så foragter Han dig ikke.

Men dette vers lærer os også at livet er op og ned, men Gud er den samme. Der står jo: "Du lærer mig livets vej", altså, det vil ikke altid gå som vi selv ønsker det.

Gud har planer med os, og disse udvirker Han ved at tillade at vi får modgang og forfølgelse, det skærper os, ja, det er ikke altsammen velsignelse, men også ned i dale og mørke, som skal lære os, at Gud er uforanderlig, men også, at noget i os skal væk, for at gøre plads for noget nyt.

Denne lægedom, denne alene med Gud, forladt af mennesker, er fuld af glæde, fuld af fryd, ja også smerte, for vi dør jo i denne process, men det giver en livets frugt, dem som er opøvet derved.

"man mættes af Glæde for dit Åsyn"

Kender du ikke dette allerede, hvis du har vandret med Gud et stykke tid? Er der nogen større glæde end at tale med en der forstår dig, og som kender dig, og som ved alt om dig? Er dette ikke lægedom?

En der siger: "jeg ser dig, jeg forstår dig, jeg kender dig".

Kan man andet end at mættes for Guds åsyn, når Han kender alt, og modtager alt? Uden at skamme dig, uden at skælde dig ud, uden at foragte dig fordi du bliver forstået?

Denne glæde, som kun kan fåes for Guds åsyn, er fuld at lægedom, fuld af modtagelse og kærlighed.

"Livsalighed er i din højre for evigt." (du har altid herlige ting i din højre hånd. (dk1992))

Hvor livet bryder frem, der må alt andet vige, det må give plads for den Evige Gud, når Han flytter ind.

Vi har nok set hvordan vand kan skære selv ind i klipper og forme bjerge og andet.

Men hvad kan så Guds levende vand? Hvis det naturlige vand kan skære igennem klipper, hvad kan Guds levende vand så ikke?

Ser du, du er slet ikke så fortabt når du er ladt alene, eller hvis folk ikke kan forstå dig. Gud er med dig, med Hans levende Ord, Hans levende vand, som kan fortrænge selv det værste mørke, som kan læge selv det mest ødelagte man kan forestille sig og genoprette alt.

Så det er ikke noget at sige til, at vi "mættes med glæde for Guds åsyn".

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media