b forjesus.dk - Artikler - Helliggørelse - Luk Jesus ind i alle de mørke kroge
Artikler

Helliggørelse

Luk Jesus ind i alle de mørke kroge

1 Joh 1.6-7
Dersom vi sige, at vi have Samfund med ham, og vandre i Mørket, da lyve vi og gøre ikke Sandheden. 7 Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd.

Lyset har det med at ramme os, især i vores relationer, så kommer det tydeligt frem hvad der bor i os, og nogle tænker sikkert ikke så meget over det, men det er faktisk Guds måde at vise os hvad vi skal bringe til ham.

Det kan være i fællesskabet det kommer frem, eller når du er alene og tænker på den og den person, at hvad du virkelig mener kommer frem.

Det kan være på internettet hvor den får fuld skrue.

Men især i vores daglige læsning af bibelen, så rammes vi, men vi rammes fordi at Gud ønsker at gøre noget i os.

Johannes siger at vandrer vi i mørke, så lyver vi og gør ikke sandheden.

Jesus ønsker sådan at komme ind i alle mørke kroge af vores liv og rense ud, og forvandle.

Hellere nu end på dommens dag, for da er det for sent.

Nu er nådens tid, nu er frelsens dag, så lad dig forlige med Jesus og lad Ham komme ind i alle krogene og rense ud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media