Artikler

Hyrdetjenesten

Vær tålmodige imod hinanden

Ef 4.32
men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Vort store forbillede har vi i Jesus, vor sjæls hyrde. Han har ventet og ventet, nogle gange i flere år, og alligevel ikke bebrejdet os, selv om vi har været langt væk.

Jesus elsker os ubetinget, og samme kærlighed er vi kaldede til at leve i. Hvis vi erkender og tror på menneskers værdi, så må vi ikke være følelsesindvolveret i om folk kommer og går, men blot se det som en mulighed for at tjene mennesker.

Tab ikke modet, giv ikke op. Se efter muligheder til at tjene hvor du ikke altid kan komme til.

Men også overfor folk i menigheden, og ikke bare dem der kommer og går, ja dem vi virkelig lærer at kende, på godt og ondt, bær over, tilgiv, tjen.

Heb 12.3
Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

Hvis Jesus holdt hovedet højt, og blev prøvet i samme, så vil også vi opleve at blive prøvet, om vores tålmodighed er baseret på Jesus, eller om vi lever af vor egen, og dermed giver op.

Bær over med hinanden, tilgiv, se værket Jesus har startet i andre til ende, tro ikke Jesus holder op, bare fordi du ikke ved noget lenvede råd, eller formår mere.

Jesus begynder der, hvor vi giver op.

Kol 3.13
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre

Det der er mest betegnende for Jesus er kærlighed. Hvis det var det der drev Jesus, hvordan tror vi så vi kan nøjes med mindre? Men ikke hvilkensomhelst kærlighed, nej, Guds.

Gal 6.2
Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.

Hav tålmodighed, vær med i andres liv på den lange løbebane, ikke bare på den korte, vær med til at se dem fuldføre løbet.

Paulus måtte grave, og bearbejde menigheden igen og igen, og nogle gange starte forfra, ja om nogen, så havde han da forstået det med Guds tålmodighed, ja med sig selv, som et forbillede for andre at spejle sig i, men også selv at leve i, og tjene menigheden.

Hvis Jesus har været tålmodig imod dig, må du også være det overfor din næste.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media