Artikler

Hyrdetjenesten

En hyrdes syner

Ordsp 29.18
Uden syner er et folk ladt i stikken, men lykkelig den, der vogter på belæringen.

Har hyrderne ikke et forbillede i den gode hyrde? Fortæller Jesus os alle ting på een gang? Venter han ikke, og lader processen gøre sin gerning før han fortæller mere?

Hyrder uden syner er hjælpeløse, uden åbenbaring og retning. Ønsker man at lede folk, må man have en grundlæggende forståelse af, hvor målet er, og hvordan man kommer derhen.

Hyrder uden syner, opgiver fårene, og beder dem gå deres vej, for de er jo beskæmmende at være vidne til, at de ikke kan hjælpe. Nej, syner er ikke noget lejesvende har del i.

Det er iorden ikke at have alle svar, men så må man søge indsigten hos andre der har den, eller bede menigheden om at bære i flok.

Ordsp 16.3
Overgiv dine forehavender til Herren så bliver dine planer til virkelighed.

Samlet i menigheden, i ældstegruppen, eller for dig selv. Overgiv dine forehavender til Herren, dem du ikke kan klare selv, det lette, ja lad Herren få sin vej med alt hvad der berører dig og andres liv.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media