Artikler

Hyrdetjenesten

Gud vil slå hyrden

Mar 14.7 10.21 (1819)
..."Jeg vil slå hyrden, og fårehjorden skal spredes.""

Der er mange årsager til at ikke alle skal være hyrder, eller lærere, for Gud vil på en særlig måde kræve fårenes liv af deres hånd, og det er ikke nogen let sag.

Gud lægger simpelthen en byrde på dem, for at drive dem i kamp for fårene, for at rette dem til, for at byde dem, at stå vagt, og kæmpe indtil det allersidste.

Der er ikke noget med at løbe sin vej, eller give op, det er simpelthen ikke et valg eller mulighed hyrden har. Bliver Jesus, den gode hyrde vedholdende at kæmpe for et får, må hyrden i menigheden også blive ved.

Her er der ikke plads til nogen menneskelig tendenser.

Det er for let at give efter, og lade ens menneskelighed råde, og ikke Kristi sindelag råde. Det er hårdt når kødet skal dø, det er ikke sjovt, når ikke alt synes at lykkes, og du bare har lyst til at opgive og gå.

Du tænker sikkert allerede nu, hør, det var vist ikke det bibelverset handlede om.... og du har ret, umiddelbart, men der er et princip skjult i ordene, nemlig, om hvordan Gud behandler Hans hyrder, ja hvordan Han MÅ behandle dem, ellers er det ude med dem.

De kan nemlig ikke selv leve op til den tjeneste de har fået af Gud, hvis Gud ikke selv tager over, hvis Gud ikke selv hersker over dem.

Derfor slår Gud hyrderne, for at de må dø, for at det ikke længere er dem der tjener, og holder ud, men Kristus, den gode hyrde.

Vi har Moses som eksempel. Han måtte ud i ørkenen og dø, han måtte tømmes helt og gøres til en ydmyg mand, før Gud kunne bruge ham.

Vi har David, der fik tæsk pga Sauls forfølgelse og trusler, ja David måtte det hele igennem. Det kan godt være der var meget godt i David allerede, men han skulle hærdes det mere, for at gøre ham til en leder og hyrde i Israel.

Hvis dem der er hyrder ikke slåes ihjel af Gud, vil de ikke stå prøve, og vil ved første given lejlighed løbe deres vej, de vil se på dem selv, og sige, "det kan jeg ikke klare, jeg går."

Skal Jesus være død forgæves for det menneske du opgiver med? Skal han også opgive dig? Ja, du hørte rigtigt.

Det er det samme som at opgive tjenesten, hvad andet end at smiddes den hyrde ud til affald er der at gøre for Gud, når hyrden ikke vil have med Guds vilje at gøre? Tror du det er en spøg at tjene Gud? Tror du Han tager det let at du er ulydig?

Dem der ikke adlyder, forbliver Guds vrede over, der er ikke noget valg, der er ikke nogen anden mulighed, end at gå fremad.

Hvis vi tror alt er muligt for Gud, og der er oceaner af nåde, muligheder der ikke er afprøvet, så må vi kæmpe videre. Lad det ikke være din manglende tildeling af nåde, der vinder, men Guds oceaner af visdom, og nåde der råder i dit hjerte.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media