Artikler

Hyrdetjenesten

Hyrden lytter, tier og siger

Esajas 50.4
Den Herre Herren gav mig Lærlinges Tunge, at jeg skulde vide at styrke de trætte med Ord; han vækker hver Morgen mit Øre, han vækker det til at høre, som Lærlinge hører.

Man kan sige, at dette er en vandring, for ingen har indsigt i alle ting, der kan være ting man må gå til Gud med for at få forståelse for, som man måske ikke i situationen lige kan gribe og sige.

Men når det er sagt, så vil der også være ting man lige præcis griber i situationen, ting som man ikke har haft begreb om før, det er vel dette verset synes at sige, men jeg tror begge dele kan forekomme.

Men der er lige noget jeg gerne vil sige først, før jeg kommer til verset.

Foragt ikke andres kors, døm dem ikke, for der er ting du bare ikke forstår, ting, du ikke selv har været igennem, og derfor heller ikke har begreb om hvad der egentligt foregår eller er foregået.

At være hyrde er et beskidt job, ja, at være kristen er et beskidt job, nu taler jeg her om de almindelige hyrdekald, "elsk din næste som dig selv", dette er også et hyrdekald, til at tage sig af andre og hjælpe dem på vej.

Men jeg må indrømme, at det at hjælpe andre kan være så komplekst, så vanskeligt, og alt afhængig af hvor du er på vandringen, i din oplæring, så tror jeg det er helt ok at sige, "det her har jeg ingen anelse om", og anbefale folk i Guds hænder.

Men det mindste man kan yde er at tilbyde folk ens øre, og hjerte, øre til at sidde tålmodigt og sige: jeg ser dig, jeg hører dig. Dette tror jeg at der er mange der skriger efter, efter at blive hørt og set.

Men også hjerte til ikke at fordømme, eller foragte, men blot at elske og modtage uden forbehold alt hvad der kommer din vej i samtalen.

Er det noget at sige til, at vi ofte står på dybt vand, og intet forstår, ikke ved hvad man skal gøre? Men bibelen siger jo også, "foragt ikke de små begyndelser". Altså det er ok.

Men som verset siger, så er der en oplæring, som Gud ønsker vi skal tage del i, men jeg tror også ordene "lærlinge tunge" dækker mere end bare oplæring, men relation, nemlig i at blive brugt af Gud, uafhængigt af ens evner eller forståelse, hvor situationen bliver en oplæring og undervisning fra Gud.

Har mange af os ikke ofte oplevet at sige ting vi ikke selv vidste i forvejen og ikke kunne kende til i forvejen, men det var bare som om at Gud gav os ordene, og mennesker blev velsignet?

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media