Artikler

Hyrdetjenesten

Vær hyrde for hverandre

Ordsp 10.21 (1992)
Den retfærdiges læber er hyrde for mange,

At være kristen og hyrde for næsten er synonymer (jeg taler her ikke om embede, men sindelag), Jesus siger det samme i budet "elsk din næste som dig selv", altså, hvis du vil være kristen, så tag dig af andre, velsign dem, tjen dem, arbejd, stræb efter at gøre andre godt.

Bibelen siger i Galaterne 6.2, at bærer vi andres byrder, opfylder vi Kristi lov, HYRDE, HYRDE, kan det siges mere klart?

Paulus siger det også i brevet til Efeserne:

Ef 4.11-12
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere, til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

Han siger at tjenesterne skal berede menigheden til den tjenestegerning, som det er at opbygge Kristi legeme, altså, de skal pege hen på det liv der hører med til kristenlivet i menigheden, hvor alle tjener hverandre, alle har omsorg og giver sig selv for andres bedste.

Alt i alt, giv jer selv for andre, elsk dem, giv af dig selv og dit gods.

Dette er kristenlivet, men så et budskab til lederne i kirken.

I kan altså ikke gøre denne tjeneste selv, i kan ikke tage jer selv af menigheden, som Ef 4.11-12 antyder. I har brug for menigheden for at gøre hyrdetjeneste, for at bygge op, opmuntre, tage sig af andre, give sig selv for andre, een person, eller et team af tjenere kan ikke selv dette.

Så min opfordring til jer er, "kald ud" folk med hyrdesindelag, eller opfordrer folk til at søge dette sindelag hvis de ikke allerede har det.

Der er så mange forvirrede, sønderbrudte, syge, lemlestede, halte, og folk der bare har brug for et kram og et "Jesus elsker dig".

Arbejderne er få, og arbejdet er stort, faktisk, der er plads nok til alle at tjene i menigheden, der er opgaver nok til alle.

Så kære Pastor: Lad kaldet lyde i din menighed, lad Guds kald lyde i forsamlingen: "hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os....."

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media