Artikler

Hyrdetjenesten

En vej ud af fristelser

1 Korinterne 10:13
Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe også Udgangen af den, for at I må kunne udholde den.

Een ting er sikkert, Gud sender ikke fristelser, men vort kød, vores livsoplevelser kan godt sætte sit særpræg på det liv vi lever, og gøre at der er nogle ting vi igen og igen kæmper med.

Vi kan være forrådt af tjenere i kirken, eller i det hele taget af kristne, af ikke troende i position, ja selv af venner, og tankerne om fordømmelse af disse, eller det kan være at man har det svært når man er sammen med sådanne personer, men Gud ønsker først og fremmest at føre os væk fra fordømmelse af os selv, dernæst, til at vi står fast i den frihed Kristus har købt os.

Vi skal ikke være menneskers trælle, vi skal ikke hele tiden leve i frygt for hvad mennesker kan finde på at gøre imod os, for Kristus har købt os fri, ikke kun fra trællebåndet, men også fra frygten for andre mennesker.

Det kan være vores kød vi er fanget af, men vi skal ikke trælle for kødet, men være Kristi fri.

Men vi skal ikke fordømme os selv for disse kampe, for alle har deres fristelser, eller kampe, og nogle tror at det bare er dem der har disse problemer, og at Gud er vred på en, eller har forladt en, overladt til Guds vrede eller andet, og tror at det næste der sker er, at man bliver smidt ud, eller ydmyget igen.

Men bibelverset siger at Gud vil skabe en vej ud af disse ting du igen og igen kæmper med.

Kommer der mørke over dig, er det ikke Guds vilje at du skal være fanget af det, men Han ønsker at sætte dig fri og på sporet af sejr, ja føre dig til sejr.

Når der kommer mørke, så vid een ting for sikkert, det er ikke Guds vilje, Gud har ikke forladt dig, andre kristne har deres at kæmpe med, du er ikke alene i denne kamp, Gud er med dig, ja andre kristne har også brug for medfølelse og forståelse, noget du kan få del i når du ser at andre også har problemer.

Så fat mod, Gud er FOR dig, Gud elsker dig, Gud ser dig, og Han fordømmer dig ikke, Gud ønsker bare at lede dig ind i den sejr som Kristus allerede har købt til dig på korset.

Jeg har aldrig oplevet at Gud har fordømt mig for mine kampe, men jeg tror Guds hjerte har blødt for mig hver en gang og ønsket at hjælpe mig fri af det som gjorde livet svært.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media