Artikler

Kom og følg mig

Joshua, banebryder

Joshuas bog 23.14
Se, jeg går nu al Støvets Gang; så betænk da med hele eders Hjerte og hele eders Sjæl, at ikke eet af alle de gode Ord, Herren eders Gud talede til eder, faldt til Jorden; alle sammen er de gået i Opfyldelse for eder; ikke eet Ord deraf faldt til Jorden.

Joshua står helt sikkert som et billede på Jesus, troens banebryder og fuldender. På samme måde syntes Joshua at være den der ved Guds hjælp førte Israel ind i landet, som holdt fast i løftet, og så det opfyldt for øjnene af hele Israel.

Dette vers siger noget om Gud, at Han holder hvad Han lover, at Han står inde for hvad Han selv siger, men, det siger også noget om Joshua, og det liv, ja den forståelse af Gud som han havde.

Verset syntes at sige at Joshuas Gud holdt ord, de syntes at sige at Joshua havde fået et sådant møde med Gud igennem alle de ting som Gud gjorde for Israel.

Man kan sige at Joshua var en af de få som virkelig lærte noget af alle de gode gerninger Gud gjorde for Israel, hvor det meste af Israel syntes ikke at gribe hvad der virkelig skete. De så ikke Gud som Moses og Joshua gjorde.

Og dette er måske også hemmeligheden bag det hele, Moses så Gud ansigt til ansigt, hele Israel bad sig fri af frygt, Moses og Joshua var ofte i åbenbaringstelstet, måske mere end resten af Israel, men det viste også en helt anden tro, en helt anden frugt end den Israel fremviste.

Emnet, "kom og følg mig", i Joshuas tilfælde, syntes at sige, at hvad der var tilgængeligt for ham, kan være det foÅ• os.

Joshua ledte Israel ind i det forjættede land, hvis Joshua fik lov, hvorfor så ikke os overfor menigheden? Også vi kan få lov at gå foran, der er ikke personanseelse hos Gud, så hvorfor ikke?

Gud giver villigt åbenbaring af Hans Ord og veje, Han gør ikke forskel.

Han giver til lille David stor nåde, ja Gideon som ikke var noget, så hvorfor ikke også dig?

Joshua siger: "kom og følg mig", så derfor siger jeg til dig som læser: KOM, kom lad os følge Joshuas eksempel og bede om at vi må lede andre af den vej Gud har for os alle.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media