Artikler

Korset

Den manglende kirkevækst

2 Mos 2.15
...og tyede til Midjans Land, og der satte han sig ved en Brønd.

Der har været spørgsmål oppe og vende i kirkelige kredse, angående hvorfor der ikke er mere vækst i Danmark end der er.

Nogle siger, at vi skal uddanne os mere, men det har vi måske forsøgt, så er der andre der sige, "vi skal udbrede evangeliet", en anden, "vi skal have mere af Guds kraft".

Men til det siger jeg så, ja, amen, men alle disse ting betyder intet i sig selv, uden at lederne kommer ud i ørkenen og bliver knust, klædt af, ligesom Moses i Midjan, ligesom David på flugt fra Saul.

Vi hører jo aldrig mere om, at kristenlivet koster hele vort liv, vi hører jo ikke om, at lederne, for at kunne lede, må slåes ihjel, det gamle menneske, i en langt højere grad end tilhørerne, for at være et eksempel til at følge med, vi lærer ikke kun at det vi hører, men også af de liv vi ser levet.

Midjan betyder iøvrigt på hebræisk, "at strides med"; han måtte ud og strides med det gamle menneske, overvinde det, og slåes ihjel.

Alt for meget arbejde går på at blive klædt på, men ikke ret meget om at blive klædt af.

Joh 3.30
Han bør vokse, men jeg forringes.

Nedenom og hjem, det er vejen, det er prisen.

Hvis menigheden skyer at prædike korset, kommer Guds velsignelse heller ikke, jo kirken skal nok blive fyldt med masse der elsker de der "feel good" budskaber, Joel Osteen og hvad de nu hedder der lover os rigdomme, hvis der bliver prædiket om det, men Gud regner det ikke for noget er jeg bange for.

Venskab med verden, er fjendskab med Gud.

Vil vi have flere i kirken, må vi prædike det Gud siger er vejen til himmelen og ikke opstille en masse krykker som blot er menneskeskabte, uden afhængighed af Gud.

Når korsets budskab fjernes, fjerner Gud sig.

Når korsets budskab prædikes, ophøjes Jesus, og drager alle til sig.

Men det nytter heller ikke at prædike dette korsets budskab, hvis man ikke selv lever det.

Det nytter heller ikke at prædike dette korsets budskab, hvis man lever i synd.

Lad os bede om at lederne må komme på ørkenvandring og blive klædt af, så de bagefter kan iklædes Guds kraft, ja Kristus i os, herlighedens håb.

Lad os bede om at kirken fejer for egen dør, får al synden bragt af vejen.

Dette er hvad jeg tror, der er vejen frem, ikke kun iklædning, men også afklædning for at Gud kan komme til og velsigne kirken igen.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media