Artikler

Kristenlivet

Himmelvejen

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

For nogle syntes vejen til himmelen meget vanskelig at finde ud af, og ja, måske vi alle har været der og har haft spørgsmål, men vi har vel alle før eller siden fundet ud af at den der beder, får.

Så hvordan er vejen til himmelen? Når vi først er kommet til tro, hvad så?

Jesus siger at Han er vejen, altså med andre ord, se på hvad Han gjorde og sagde, dette er vejen, dette er de gerninger Han ønsker at du skal gøre.

Jesus siger at Han er sandheden, altså med andre ord, giver du agt på det der står i bibelen og lader det få magt i dit hjerte? Er det mere end bare en forstandskristendom du har, men bliver det også til liv og gerning?

Jesus siger at Han er livet, altså med andre ord, lader du Ham leve Hans eget liv i dig?

Alle disse ord fortæller os, at Jesus ønsker at være den der råder i dit hjerte, i et liv der ligner Hans, ja, er Hans.

Og Han slutter verset af med at sige, at uden Ham selv, og det liv der følger med Ham, kommer ingen til Faderen.

Altså, intet liv med Gud, ingen himmel.

Du sige måske, jamen det og det har jeg ikke nådegave til, jamen, du kan vel bede? Bøn er ikke til at du kan berige dig selv i denne verden, men til for at udruste dig selv til de gerninger Gud har til dig.

Bed og du skal få, søg og du skal finde, bank på og der skal lukkes op for dig. Dette er bønnens formål, det drejer sig altså ikke om dig, men om Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media