Artikler

Kristenlivet

Det primære og det sekundære

Matthæus 4:13
Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne,

Markus 2:1
Og da han nogle Dage derefter atter gik ind i Kapernaum, spurgtes det, at han var hjemme.

Hvor er det godt at se at selv Jesus havde et sted som Han kunne kalde sit hjem, et sted hvor Han igen og igen kunne komme tilbage til, efter alle de lange rejser rundt i Israel for at forkynde evangeliet.

Men vi lærer også af evangelierne, at det ikke var et sted Han opholdt sig i længere tid af gangen, Han var altid på rejse, der var folk der skulle undervises, der var folk der skulle høre evangeliet, der var folk der skulle helbredes, men der var også en flok disciple der skulle lære vejen at kende.

Vi læser i Matthæus, at Han ikke var hjemme hele tiden, men hele tiden på rejse.

Matthæus 8:20
Og Jesus siger til ham: "Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved."

Af disse vers lærer vi især to ting: 1. Han havde et hjem, men, 2. Han var hele tiden på rejse.

Altså, man kan sige at der var noget der var primært og noget der var sekundært.

Det primære var at gøre Faderens vilje og åbenbare Ham for verden, alt andet kom i anden række.

Desværre er der mange kristne der gør det sekundære til det primære, eller det fylder så meget at det går ud over det primære.

"Søg først Guds rige...." Matt 6.33.

Hav travlt med det primære, og Gud vil have travlt med det sekundære på dine vegne.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media