Artikler

Kristenlivet

Troens lydighed

Fil 2.12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, så arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse på eders egen Frelse med Frygt og Bæven;

Spørgsmålet er så, hvad vil det sige at arbejde på ens frelse med frygt og bæven?

Jeg tror vi skal først se på hvad Paulus sagde om dette med at arbejde på ens frelse med frygt og bæven, for han er på en måde en rollemodel for os, udover Gud, ja alle de gode eksempler i bibelen.

Paulus siger: Følg mig, som jeg følger Kristus, altså, se min troslydighed, lær af mit eksempel på hvordan kristenlivet skal leves, hvordan jeg tager Guds Ord og lader det rette mig ind, og derved lever et liv der behager Gud.

Dette er troslydighed levet ud, til efterfølgelse, som han adlød Kristus, lær af hans eksempel.

Jacob 2.20
Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig?

Hvis vi siger vi tror på Jesus, men ikke gør som det siger, er vor tro død, for troen kræver handling, den kræver en frugt. Man kan sige, at adlyder vi Guds Ord, kommer frugten hen af vejen, når man giver disse ord magt i vores liv, når vi handler på dem, og gør hvad de siger.

Det er Kristus der virker i os at virke og at ville, derfor gør.....

Derfor, arbejd på jeres frelse med frygt og bæven, for det er Kristus der virker i jer både at ville og at gøre.

Det kan vel sammenlignes med beretningen om Peter og disciplene, hvor Jesus kommer gående på vandet.

Matt 14.28-29
28 Men Peter svarede ham og sagde: "Herre! dersom det er dig, da byd mig at komme til dig på Vandet!" 29 Men han sagde: "Kom!" Og Peter trådte ned fra Skibet og vandrede på Vandet for at komme til Jesus.

Det eneste Jesus siger er , "kom", og Peter adlyder invitationen og gør noget, det samme med os.

Hvis vi har erkendt og kommet til tro på hvad Jesus ville gøre, og vi ikke gør det, og ikke lader det få råderum til handling, så er vor tro død, som det står i 1948 oversættelsen, i 1907 står der "unyttig".

Men hvis hverdagen møder os med situationer der kræver vores opmærksomhed, så gør hvad Ordet siger, skal du tilgive, så tilgiv, skal du være der for andre, så gør en hyrdes gerning, alt efter som du har fået lys over, eller som du er kommet til tro på i henhold til Bibelen, så arbejder du netop på din sjæls frelse med frygt og bæven, for du ved at handler du ikke på ordet, skal samme dømme dig på dommens dag..

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media