Artikler

Lovprisning

Send Juda først, gennembrud for Herren

Dom 1.1-2
Da Josva var død, spurgte israelitterne Herren: »Hvem af os skal først drage op og angribe kana'anæerne?« Herren svarede: »Det skal Juda. Jeg giver landet i hans hånd.«

Dom 20.18
Israelitterne drog nu op til Betel og spurgte Gud: »Hvem af os skal først drage op og angribe benjaminitterne?« Herren svarede: »Det skal Juda.«

Der har lydt mange røster om at Gud vil sende forbederne afsted først før gennembrud, men jeg mener at bibelen siger noget andet, nemlig, at Gud sender lovsangerne afsted først.

Send Juda først, Juda betyder lovprisning, altså, Gud sendte lovsangerne afsted først når Israel skulle i krig.

Jeg vil hente et vidnesbyrd om dette fra bogen om John Hyde, hvor han og nogle andre havde været ude og missionere, men intet var lykkes, og Gud på mindede dem om at de ikke havde lovprist hans navn, hvilket de sø gjorde, og så lykkedes det de var sendt for at gøre.

I salme 69.9 og 108.9 står der at Juda er Guds scepter. Scepteret er et symbol på magt, Guds magt her, altså, lovprisning er der hvor Guds magt udfolder sig helt.

Vi møder det også lidt i 2 Mosebog 15.2, en anelse af det samme.

2 Mosebog 15.2
2 Herren er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham. 3 Herren er en Krigshelt, Herren er hans Navn!

Hvad står der faktisk? "Han blev mig til frelse", hvordan? "Herren er min styrke og min lovsang".

Send Juda først, send lovsangerne frem i foreste række, ja, lad os slutte trop og lade lovsangen lyde.

Men, ikke det ene, uden det andet.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media