Artikler

Lovprisning

Lovprisningens virkning og åndelig krigsførsel

1 Joh 5.18
Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham ikke.

Det kan være svært at forstå hvordan dette kan være en virkelighed, når man oplever at ens verden i ny og næ rystes af fjenden, men sagen er den, de der kender deres ståsted rokkes ikke, så kend dit ståsted.

Salme 103.1
Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!

Dette er åndelig krigsførsel, dette er vort ståsted i Kristus. Alt i mig, alt hvad jeg tænker, siger, gør, er, lovprise Hans hellige navn.

Læste en gang i en æld gammel bibelkommentar, tror det omhandlede salmerne, men skribenten kommenterede et eller andet og sagde: Selv bjergene lovpriser Herren, og min tanke derefter var: Det er bare ved at være til.

Vi er Guds skabninger, og derfor en lovprisning af Gud, dette er ikke kun ståsted, det er også åndelig krigsførsel.

I salme 69.9 og 108.9 står der at Juda er Guds scepter. Scepteret er et symbol på magt, Guds magt her, altså, lovprisning er der hvor Guds magt udfolder sig helt.

Hvis vi er lovprisning af Gud bare ved at være til, hvad kan der så ikke ske hvis vi aktivt synger lovsang til vor Gud?

Lænker brydes, vi og andre bliver sat fri, fri til at tilbede, til at følge Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media