Artikler

Lovprisning

Lovprisnings offer, lad os bygge Herren et alter

Salme 150
Halleluja! Pris Gud i hans Helligdom, pris ham i hans stærke Hvælving, pris ham for hans vældige Gerninger, pris ham for hans mægtige Storhed; pris ham med Hornets Klang, pris ham med Harpe og Citer, pris ham med Pauke og Dans, pris ham med Strengeleg og Fløjte, pris ham med klingre Cymbler, pris ham med gjaldende Cymbler; alt hvad der ånder, pris Herren! Halleluja!

Salme 103.1
Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!

Hvorfor lavede de altre i det gamle testamente?

1 Til at møde med Gud
2 Et sted for tilgivelse
3 Et sted til tilbedelse
4 Et sted for oprettelse af pagt imellem Gud og mennesker
5 Et sted for forbønnens tjeneste

I dag læste jeg 1 Mosebog om Abraham som byggede et alter for Herren hvor han end kom frem.

Han havde altid Herren i hans tanker, han havde jo fået at vide, "Drag ud fra dit Land, fra din Slægt og din Faders Hus til det Land, jeg vil vise dig;" (1 Mos 12.1).

Det er ikke noget at sige til at Abraham havde brug for at bygge et alter hvor end han kom frem, han måtte jo igen og igen have et møde med Gud, få vejledning, sige tak for at være med, sige tak for at Han aldrig svigter, men fuldfører det Han har sagt.

Men dette leder mine tanker hen på os nu, hvad med os? Har vi ikke også brug for vores steder hvor vi tilbeder, bygger Herren et alter, måske ikke sådan i den gamle forstand med sten eller andet, men ved vor lovsang, tilbedelse, taksigelse, hengivelse?

Jeg taler ikke et alter af sten, eller noget med røgelse eller andet du sikkert tænker på, nej, byg Herren et alter på den måde jeg har anvist dig.

Du tænker sikkert, at du er ikke sanger, du spiller sikkert heller ikke noget instrument, men det er faktisk det jeg her vil anbefale dig, først og fremmest for at bygge Herren et alter, men også for at øge brugbarheden i de sammenhænge du kommer ud i, så du kan være et instrument i Herrens hånd til at lede andre i tilbedelse af Jesus.

Der er nådegaver som venter på at blive givet, venter, fordi folk ikke ved Gud kunne have noget særligt i denne retning til dem også, og ikke kun til lovsangslederen i menigheden.

Jeg taler ikke om at overtage andres job, nej, jeg taler først og fremmest om at du tilbeder Gud med citer og tistrenget harpe, som David, eller guitar eller klaver og ser hvor det bærer hend.

Salme 33.2
2 lov Herren med Citer, tak ham til tistrenget Harpe;

Jeg har aldrig hørt nogen prædikant opfordre hele menigheden til at lære musikinstrumenter, eller at gå til sang, men hvorfor ikke? Hvorfor ikke give os hen til Gud og sig, brug mig som dit instrument, giv mig gaver til at lovsynge, gaver til at spille for dig.

Ved vor lovprisning kommer Gud nær, velsigner, sætter fri, åbenbarer sig for os.

Hvorfor ikke lære et instrument så? Hvorfor ikke træne ens sangstemme hver dag i tilbedelse af Gud? Dette er iværtefalde lige så meget tjeneste som alt muligt andet.

Send Juda først, send lovsangerne først.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media