Artikler

Menigheden

Den fortabte kirke, men en åben dør.

Jeg tror man skal have oplevet at være fortabt, for at se hvor fortabte andre er, ja, man kan forstå dette i relation til dem udenfor, men når man oplever at føle sig fortabt i kirken (syg, hjælpeløs og forladt), og kan ikke forstå hvor al hjælpen, al den rige velsignelse og forståelse og kraft er, så vågner man op af søvnen, fortabt, forladt, peget fingre af fordi andre selv lever det fede liv, men selv formår de ikke at hjælpe en.

Fortabt, forladt, forbandet, overladt til sig selv, overladt til Gud.

Den eneste trøst der er at finde for en er der hvor der står, "min egen arm bragte frelse....." i lyset af at andre ikke kom til hjælp, så kom Gud.

Men dette efterlader jo spørgsmålet, er kirken virkelig fattig, nøgen og forladt? Hvad siger bibelen om vores tids kirke? Jo lad os se på det.

Joh Åb 3.7-8
7 Og skriv til Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger den hellige, den sanddru, han, som har Davids Nøgle, han, som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op: 8 Jeg kender dine Gerninger. Se, jeg bar givet dig, at der foran dig er en åbnet Dør, som ingen kan lukke; thi du har kun liden Kraft, og dog har du bevaret mit Ord og ikke fornægtet mit Navn.

Der står at denne kirke har liden kraft, men vi ser jo også af det andet den får at vide, at det ikke behøver at være sådan, hvad med Davids nøgler? hvad med den invitation der står beskrevet i disse vers til at leve og vandre i?

Døre der ikke kan lukkes, der er en åbnet dør, altså kom hid til mig siger Jesus her, kom og få del i dette liv af overflod og tro og styrke.

Altså, kirken behøver ikke at være af liden kraft, den behøver ikke, den står foran en åben dør. Kom hid siger Jesus.

Åbenbaringsbogen er Jesu eget vidnesbyrd, men Han siger jo det samme i Lukas 18.8.

Lukas 18:8
Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i Hast. Men mon Menneskesønnen, når han kommer, vil finde Troen på Jorden?"

"mon Menneskesønnen, når Han kommer, vil finde troen på jorden?" Altså Jesus var i tvivl?

Det er ikke den frelsende tro Jesus her taler om, men den tro der hiver bønnesvaret hjem.

Jesus er døren, Han er vejen, lad os gå til Ham og bede om hjælp til at finde denne vej som kirken åbenlyst har forvildet sig bort fra.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media