Artikler

Nåden

Guds fantastiske nåde
Af Jan Rydeng

Gud viste sin fantastiske nåde da Han sendte sin søn som i lydighed til Faderens vilje ofrede sig selv og sit dyrebare blod på korset for at betale straffen for al verdens synd. Jesus gjorde sig selv til synd for vores skyld og blev derved genstand for Guds vrede over synden. Guds straf og vrede over synden blev fuldbyrdet og tilfredsstillet ved Jesu død på korset – DERFOR kan vi blive retfærdiggjort ved i tro at modtage det, som Jesus gjorde på korset.

Vi er retfærdiggjort af bare nåde - ved blot at sige tak og tro på, at Jesus på korset betalte den straf, som jeg på grunden af min synd har gjort mig fortjent til. Ikke blot har Han betalt straffen for AL den synd, som du i din fortid har begået som synder, men Han har også betalt straffen, for AL den synd, som Gud i sin forud viden ved, at du vil begå i fremtiden. Hvilken fantastisk nåde, at Jesus ved sit blod har gjort dig retfærdig overfor Gud, som du nu har fået fællesskab med. Du er ikke længere under Guds vrede, men du er blevet Hans barn, som Gud vil udøse sin vidunderlig nåde over.

Igennem det, som Jesus gjorde på korset har vi nemlig fået del i en nåde, som er langt større og herlig end blot det, at jeg er blevet gjort retfærdig overfor Gud. Retfærdiggørelsen er i sig selv en vidunderlig og fantastisk nåde, men Guds nåde stopper ikke her.

Ud fra korset udgår en vældig kraft i nåden, hvorved du ikke blot er blevet tilgivet og retfærdiggjort, men ud fra korset udgår en nåde, som giver du og jeg kraft til at blive både helliggjort og herliggjort.

”Han kendte dem i forvejen, og han har bestemt, at de skal komme til at ligne hans Søn, så Jesus kan være den første af mange søskende. Dem, Gud i forvejen har vedkendt sig, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også frikendt, og dem, der er frikendt, får del i hans herlige og evige liv.” Rom 8, 29-30

Guds nåde er er så mægtig at den omfatter en helliggørelse, hvorved vi kommer til at ligne Jesus – en ligedannelse, som ikke er mulig ved egne anstrengelser men alene ved tro på den nåde, som vi har fået del i på korset.

Mange kristne har den fejlagtige opfattelse at Guds nåde stopper ved vor tilgivelse af vore synder ved Jesu blod på korset – MEN Jesu død på korset er blot indgangen og begyndelsen til en endnu større og herligere nåde – ja, vi kan sige at korset er en skillevej mellem det gamle liv i synd og uden fællesskab med Gud på den ene side og på den anden side et helt nyt liv, hvor vi i fællesskabet med Gud får del i Jesu sejr over synden.

Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Ef. 2,7

Denne fantastiske nåde har sat os fri fra Loven med alle dens påbud og forbud. Loven udtrykker Guds hellighed og natur, men Loven kan kun dømme os som syndere fordi vi på grund af vor medfødte natur overtræder Loven.

Loven kan ikke give os kraft til at blive bedre mennesker ved at overvinde synden – DERFOR har Gud med Jesus indstiftet og oprettet en NY PAGT, som giver os del i en nåde, der er fuld af kraft. Denne nåde er ikke en nåde, som giver tilladelse til at fortsætte med vort gamle liv i synd, men en nåde, som giver kraft til at sejre over synden og få del i Jesu guddommelig natur.

„Skal vi så ikke fortsætte med at synde, så Guds nåde kan blive endnu større?” er der måske nogle, der vil spørge. Nej, bestemt ikke! Det er da meningsløst at fortsætte et syndigt liv, når synden ikke længere har magten over os! Rom 6, 1-2

Ved tro på det Jesus har gjort på korset er vi nu ikke længere under Loven, men under nåde – det betyder ikke at loven er sat ud af kraft i vore liv – men at VÆRE UNDER NÅDE betyder at du ikke længere – som det var tilfældet før den nye pagt som Jesus indstiftede – skal forsøge i egen kraft at leve op til lovens krav og bestemmelser for at blive hellig. Faktisk er der overhovedet ingen hjælp at hente fra Loven – tværtimod giver Loven kun kraft og næring til synden.

Døden bruger synden som sin dræbende brod, og synden får sin styrke fra loven. 1. Kor 15, 56

Ja, men hvordan er da så muligt at jeg kan få del i et helligt liv og komme til at ligne Jesus?

Svaret herpå skal vi finde i det, som Jesus gjorde for os på korset. Jesus døde for os på korset, men der skete også noget andet, som mange kristne mangler at få åbenbaret: nemlig at DU DØDE MED JESUS PÅ KORSET.

Gud har INKLUDERET DIG I JESU DØD PÅ KORSET – derved kan du REGNE DIG SELV som død fra synden. Jesus har dødsdømt vor syndefulde natur – det gamle menneske - fordi det aldrig kan blive gjort hellig. Du kan KUN blive hellige ved at regne med at du er død fra synden og tro på at Jesus nu lever i dig ved Ånden.

Jesus i mig – herlighedens håb – er indgangen og begyndelsen til at vidunderligt og fantastisk liv sammen med Jesus.

Loven var ikke stærk nok til at sejre over menneskets syndige natur, men Gud gav os sejr. Han sendte jo sin egen Søn ind i denne verden, for at han skulle leve under samme vilkår, som vi syndige mennesker levede under, og han gjorde ham til syndebuk for os alle. På den måde blev synden, som var i mennesket, dømt til døden. Derfor kan vi, som nu lever under Åndens ledelse—og ikke under syndens herredømme—opfylde lovens gode hensigt. Rom. 8, 3

Lovens gode hensigt kan kun opfyldes af Jesus som bor i os ved troen. Ved denne tro og ved at sætte din lid til Jesus i dig lever du under Åndens ledelse – at vandre i Ånden betyder at du ikke længere sætter din lid til dig selv som kraftkilden i dit liv, fordi du regner den gamle syndefulde natur for død. Kraftkilden i dit nye liv er JESUS SOM BOR I DIG. Ved at tro på denne vidunderlige sandhed vil du vandre i Ånden under Åndens ledelse og dermed ikke være under syndens herredømme. Når du sætter din lid til Jesus som bor i dig vil Han leve sit liv i dig og igennem dig og derved opfylde lovens gode hensigt.

Nåden er altså en kraft til at leve et sejrende liv over synden og ikke en ”tilladelse” til at fortsætte det gamle liv under syndens herredømme.

Lad os alle søge efter at Gud må åbne vore øjne endnu mere for, hvad Jesus gjorde for os på korset. Da vil vi kende en endnu større dybde og kraft i Guds fantastiske nåde!

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media