Artikler

Prædiken lære

Begyndelsen af et liv som prædikant

2 Kor 3.4-5
Men en sådan Tillid have vi til Gud ved Kristus, ikke at vi af os selv ere dygtige til at udtænke noget som ud af os selv; men vor Dygtighed er af Gud,

Hvor mange har ikke stået magtesløse og tænkt, det her Gud har bedt mig om, kommer aldrig til at ske, jeg er uforberedt, uden træning, uden skole eller uddannelse, jeg har ikke læst bøger eller hørt undervisning om hvordan man skal gøre dette her, at prædike for mennesker.

Man kan tage en teologisk uddannelse, man kan tage et kursus, men jeg vil nok stille spørgsmålstegn ved, hvor meget velsignelse der kommer ud af sådan en person.

E M Bounds siger at Guds metoder er mennesker, Han vil gøre meget ud af mennesker, ikke metoder eller ting man kan lære. Den eneste forberedelse du har brug for, er den Gud har gjort i dig, og ved dig.

Moses var sådan en mand, beredt af Gud, men siger du, han vidste jo ikke hvad han skulle sige, ja netop, han var klædt af, nøgen, så Gud kunne komme til.

Jamen siger du, jeg vil hellere lære det. Men der er ikke nogen anden måde at lære det på end ved at gå igang, og opleve at Gud bærer igennem.

Faktisk giver Gud os kun umulige opgaver, opgaver vi ikke selv kan udfylde og klare.

Hvordan kan Han ellers få hele æren? Hvis det er for let, kan vi jo bare sige til Ham, "det var mig der gjorde det." Men Han klæder os helt af, så Han kan komme til.

På engelsk siger man: "somethings are taught, others are caught."" Altså, der er ting der fanges imellem linierne der prædikes, som ikke kan læres på nogen anden måde, man ser dybere end ordene der prædikes, det er vel det Paulus taler om når han i Efeserne 4 taler om de fem tjenester, som skal berede de hellige til den tjeneste gerning det er, at opbygge Kristi legeme.

Jos 1.9
...vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, thi Herren din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!

Moses kunne ikke hjælpe Joshua, han var jo død, og det er på en måde også den måde vi skal se på andre prædikanter og kloge, de er døde, de kan ikke hjælpe dig. Der er en sandhed i, at du på en måde står alene med Gud, og det kun er Ham der kan lære dig de ting du skal lære, for at gøre det Gud har for dig.

Dueligheden er fra Ham, du kan altså ikke lære det fra mennesker, du har den ikke i dig selv, så vær ikke bange om du er nøgen og ikke kan selv finde ud af det, det er Guds værk i dig at gøre det der skal til, du skal bare stille dig til rådighed, bede, vente, lytte, og gå på det ord Gud giver dig.

Moses blev rippet al ægyptens visdom, Gud vil også tømme dig, så du kan blive et vidne for Hans rige, og vinde menneskers hjerter for Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media