Artikler

Profetisk tjenesten

Bøn af en mindre profet
A. W Tozer

Dette er bønnen af en mand, kaldet til at være et vidne for nationerne. Dette er hvad han sagde til hans Herre på den dag han blev ordineret. Efter at ældstene og tjenerne havde bedt og lagt deres hænder på ham, trak han sig tilbage for at møde hans Frelser, i et afsides sted i stilhed, længere ind end hans velmenende brødre kunne bringe ham. Og han sagde:

O Herre, jeg har hørt din røst og blev bange. Du har kaldet mig til en mægtig opgave i denne alvorlige time. Du vil til at ryste alle nationerne og jorden og også himmelen, at de ting der ikke kan blive rystet, må forblive. O Herre, vor Herre, du har valgt at give mig den ære at være din tjener. Intet menneske påtager sig denne ære, bortset fra den, der kaldes af Gud, som Aron var. Du har ordineret mig, din budbringer, til dem der er stædige i hjertet og som ikke vil høre. De har forkastet dig, Mesteren, og det er ikke at blive forventet at de vil modtage mig, tjeneren.

Min Gud, jeg skal ikke spilde med at udmale min svaghed eller min uegnethed for dette arbejde. Ansvaret er ikke mit min dit. Du har sagt, "Jeg kendte dig - Jeg ordinerede dig - Jeg satte dig til side," og du har også sagt, "Du skal gå til alle jeg sender dig, og hvad somhelst jeg befaler dig skal du tale." Hvem er jeg at modsige dig eller at stille spørgsmål ved dit suveræne valg? Beslutningen er ikke min men din. Så lad det ske, Herre, Din vilje, ikke min, blive gjort.

Jeg kender alt for vel, du profeternes og apostlenes Gud, at så lang tid jeg ærer dig, vil du ære mig. Hjælp mig derfor at tage denne højhellige ed, at ære dig i hele mit fremtidige liv og abejde, om det er ved vinding eller tab, ved liv eller ved død, og så overholde denne ed ubrudt så længe jeg lever.

Det er tid, O Gud, for dig at arbejde, for fjenden har trådt ind på dine stier og fårene er flåede og adspredte. Og falske hyrder omkring, som benægter faren og griner af farene som er omkring din flok. Fårene er bedragede ved disse lejesvende og følger dem med rørende loyalitet, mens ulven nærmer sig for at dræbe og ødelægge. Jeg beder dig, giv mig skarpe øjne til at opdage fjendes nærvær; giv mig forståelse til at kende forskel på den falske ven og den sande. Giv mig syn til at se og mod til at meddele hvad jeg ser, trofast. Gør min røst så lig din egen, at selv de syge får vil genkende den og følge dig.

Herre Jesus, jeg kommer til dig for åndelig beredelse. Læg din hånd på mig. Salv mig med olien af den nye testaments profet. Nægt at jeg skulle blive en religiøs skriftlærd og på denne måde miste mit profetiske kald. Frels mig fra forbandelsen som ligger mørk over det hel i den moderne kirke, forbandelsen af kompromis, af efterligning, af professionalisme. Frels mig fra fejlen af at dømme en kirke ved dens størrelse, dens polularitet eller dens årlige indtægt. Hjælp mig at huske at jeg er en profet; ikke en promoter, ikke en religiøs manager, men en profet. Lad mig aldrig blive en slave til store flokke. Helbred min sjæl fra kødelige ambitioner og udfri mig fra kløen efter anderkendelse. Frels mig fra fangenskab af ting. Lad mig ikke spide mine dage med at sysle rundt i huset. Læg din frygt på mig, O Gud, og driv mig til bønnens plads hvor jeg må stride med magter og myndigheder og herskerne i denne mørke verden. Udfri mig fra at overspise og sove sent. Lær mig selvdiciplin, at jeg må være en god soldat af Jesus Kristus.

Jeg acceptere hårdt arbejde og lille belønning i dette liv. Jeg beder ikke om en let plads. Jeg skal forsøge at være blind overfor de små måder jeg kunne gøre mit liv lettere. Hvis andre søger den mere jævne vej, skal jeg forsøge at tage den svære vej, uden at dømme dem for hårdt. Jeg vil forvente modstand fra andre og forsøge at tage det stille når den kommer. Eller hvis, som nogle gange det falder ud, til din tjenere, så skal jeg have taknemmelig gaver lagt på mig ved dit gode folk, som stå ved mig og frelse mig fra den afsvidning som ofte følger. Lær mig at bruge hvad somhelst jeg modtager i en sådan maner, at det ikke vil skade min sjæl, eller formindske min åndelige kraft. Og hvis i din tilladelige forudviden, ære ville komme til mig fra din kirke, lad mig ikke glemme i den sene time, at jeg er uværdig af de mindste af dine nådesbevisninger, og at hvis mennesker kendte mig som jeg kender mig selv, ville de trække deres ære eller give dem til andre mere værdige til at modtage dem.

Og nu, O Herre af himmelen og jorden, jeg overgiver resten af mine dage til dig; lad dem være mange eller få, som du vil. Lad mig stå for de store eller tjene de fattige og svage; dette valg er ikke mit, og jeg vil ikke søge at ændre det hvis jeg kunne. Jeg er din tjener for at gøre din vilje, og denne vilje er sødere for mig end position eller rigdom eller berømmelse, og jeg vælger det over alle ting på jorden eller i himmelen. Selv om jeg er valgt af dig og æret ved en høj og hellig kaldelse, lad mig aldrig glemme at jeg er bare et menneske af støv og aske, et menneske med alle de naturlige fejl og passioner som plager menneskeracen. Jeg beder dig derfor, min Herre og forsoner, frels mig fra mig selv og fra alle de sår jeg må give mig selv mens prøvende at være en velsignelse for andre. Fyld mig med din Helligånds kraft, og jeg vil gå i din styrke og fortælle om din retfærdighed, ja din egen. Jeg vil sprede omkring budskabet om den forsonende kærlighed så lang tid mine normale kræfter holder ud.

Da, kære Herre, når jeg så er gammel og træt og for træt til at fortsætte, hav så et sted rede til mig hinsides, og lad mig være iblandt dem i den evige herlighed. Amen.

As quote in A Passion for God: The Spiritual Journey of A. W. Tozer by Lyle Dorsett (Chicago, IL; Moody, 2008), pp. 65-68

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media