Artikler

Profetisk tjeneste

Profeten, en barmhjertig person

Når man ser på profeten, så kunne man tænke, at han/hun er en frygtsom person, som indgyder æresfrygt, men sådan er det ikke.

Profeten er den mest barmhjertige person man kan forestille sig, da de kender deres egne svagheder og kampe, og derfor også andres, og som den store Ypperstepræst, kan de føle med folkene fordi de bliver prøvet som ingen andre.

Men der er også et element af at profeten ikke er en hvem som helst, træder man på dem, får man særlig problemer med Gud, og det ønsker profeten ikke for alt i verden, derfor ydmyger de sig det mere for ikke at skræmme nogen, for de ved hvad der sker hvis nogen fanges i profetsaksen (i Guds tugt).

Gud er særlig nidkjær for dem, og er på en særlig måde på vagt for dem hvis nogen gør dem noget.

Umiddelbart kunne det tænkes at profeten ville have rank ryg, pga det, men det har lige den modsatte effekt, det ydmyger profeten, holder dem nede, presser dem ned for Hans fødder som de står til regnskab for.

Jo mere profeten er ydmyget, presset i bund, jo mere barmhjertig, og jo mere kommer Jesu karakter til syne i deres liv.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media