Artikler

Profetisk tjeneste

Indgang til tjenesten, at være rystet i ens grundvold

Amos 3.8
Løven brøler, hvo frygter da ej? Den Herre Herren taler, hvo profeterer da ej?

Guds frygt er et særligt kendetegn for profeten, ja, at der er sket en rystelse dybt inde i sjælen, som gør, at man frygter Gud mere end mennesker.

Den gør, at man kan stå helt alene med Gud og ikke behøve andre hvis det kommer dertil.

Hvad vil du helst? Fortæres af en brølende løve, af en Gud som kan ødelægge både sjæl og krop, eller en flok syndere der kun kan slå legemet ihjel?

Jeg må da indrømme, at martyrdøden ikke lige er det jeg ønsker mig mest, og jeg er godt klar over, at denne Guds frygt tager sin begyndelse eet sted, for at ende i en vækst der kan stå hvad som helst igennem. Tænk bare på martyrerne i dag eller fra henfaldne tider.

Men denne Guds frygt starter eet sted.

Paulus kendte denne Guds frygt.

2 Kor 5.11
11 Efterdi vi da kende Frygten for Herren, søge vi at vinde Mennesker; men for Gud ere vi åbenbare; ja, jeg håber, at vi også ere åbenbare for eders Samvittigheder.

2 Corinthians 5:11
Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences.

Det engelske ord "terror" er langt mere voldsomt end det danske "frygt".

Det syntes at gå meget dybere ind i hjertet og vende op og ned på alle ting.

Hvorfor så voldsomt? Fordi de bare har at makke ret.

At frygte Gud er kundskabs begyndelse, og dem der har kundskab, søger visdom, og de vise vinder mennesker, og disse gør en forskel de ikke kunne på nogen anden måde..

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media