Artikler

Spurgeons hjørne

Kvindens sæd
Men fredens Gud skal snart.....
Det land du ligger på...
Jeg vil lade dem bo tryggelig
Frygt ikke, jeg styrker dig

Jeg er din hjælper
Du skal se større ting end dette
Salige er de rene af hjertet.....
En sjæl, som velsigner, skal trives
Den, som lædsker andre, han bliver og selv lædsket

Og det skal ske, naar jeg fører skyen over jorden....
Thi Herren forkaster ikke evindelig
Den, som kommer til mig.....
Kommer hid til mig alle, som arbeide.....
Thi ikke skal den fattige glemmes for altid.....

Og det skal ske, at hver den, som paakalder Herrens navn.....
Da han sagde: Sandelig, jeg vil være med dig
Naar hans sjæl bragte skyldofferet....
Thi dersom du bekjender med din mund....
Den, som seirer....

Ægypterne skulde kjende, at jeg er Herren
Salig er den, som agter paa den ringe...
Og han skal lægge sin haand paa brændofferets hoved...
Han bevarer sine frommes fødder
Han synger for menneskene og siger...

Thi der er ikke tegnudlæggelse i Jakob...
Og der skulle i ihukomme eders veie...
Og Gud skal aftørre hver taare af deres øine
Tag vare og hør paa alle disse Ord...
Og se, jeg er med dig og vil bevare dig overalt, hvor du gaar

Min Gud vil høre mig

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media