Artikler

Spurgeons hjørne

Kvindens sæd
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Jeg vil sætte fiendskab mellem dig og kvinden og mellem din sæd og kvindens sæd; den skal knuse dit hoved, men du skal knuse dens hæl. (1 Mos. 3.15)

Dette er den første forjættelse til de faldne mennesker. Den indeholder i sig det hele evangelium og udgjør selve kjærnen i naadens pagt. Efter hvilken stor maalestok er ikke denne forjættelse gaaet i opfyldelse! Kvindens sæd, vor Herre Jesus blev slagen, "knust i hælen" og hvilke frygtelige lidelser var ikke forbundne hermed! Og dog, hvor meget frygteligere vil det ikke engang blive, naar slangens hoved skal knuses! Det skeede jo paa en maade, da Jesus borttog synden, overvandt døden og nedbrød satans magt; men det faar først sin fuldeste opfyldelse ved Jesu andet komme og den yderste dom.

For os staar denne forjættelse som en profeti, der forudsiger os, at vi ville blive angrebne af mørkets magter og saaledes blive saaret i vor hæl, men at vi ogsaa skal seire ved Kristus, der sætter sin fod paa den gamle slanges hoved.

Under aarets løb vil vi sikkerlig ad erfaringens vei, ved djævelens fristelser og ved dens ondskab og uvillie, som er hans sæd, lære den første del af dette sprog at forstaa. De vil maaske knuse os slig, disse onde magter, at vi maa halte paa vor saare hæl, men lad os blot gribe fat i den anden del af vor text, og vi skal mere end seire. Lad os i troen fryde os ved, at vi endnu skal regjere med Jesus Kristus, kvindens sæd.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media