Artikler

Spurgeons hjørne

Men fredens Gud skal snart.....
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Men fredens Gud skal snart knuse satan under eders fødder (Rom 16.20

Denne forjættelse passer meget godt efter gaarsdagens text. Vi skal dannes efter vor pagts hoved, ikke alene deri, at hans hæl blev knust, men ogsaa deri, at han seirede over den onde. Ogsaa under vore fødder skal den gamle drage blive knust. De troende Romere var bedrøvede over, at der var splid og uenighed inden menigheden; men deres Gud var "Fredens Gud," og han gav deres sjæle hvile. Ærkefienden spændte benene under de ubefæstede og bedrog de enfoldige, men han led dog selv den største skade og belv nedtraadt af dem, som han havde søgt at gjøre ondt og styrte i ulykke.

Denne seier blev ikke Guds folk tildel ved deres egen magt eller dygtighed; men Gud selv knuste satan under deres fødder. Skjøndt han blev lagt under deres fødder, var det dog Herren alene, som lagde ham der.

Lad os kjækt træde fristeren under vore fødder! Ikke alene de mindre aander, men mørkets fyrste selv maa falde ned for os. Lad os i ubetinget tillid til Herren haabe paa en hurtig seier over fienden. Snart - herlige Ord, snart skal vi træde den gamle slange under vore fødder. Hvilken fryd at knuse hans hoved, som har udtænkt saa mange listige planer for at fange os i sine garn! Lad os ved en fast, urokkelig tro paa den Herre Jesus underlægge os satan, den onde frister.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media