Artikler

Spurgeons hjørne

Det land du ligger på...
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Det land, du ligger paa, det vil jeg give dig og dit afkom. (1 Mos.28.13)

Dette er ikke en forjættelse, som blot tilhører den ene hellige mand, til hvilken den blev udtalt, nei, den tilhøre alle troende. Hvis du, kjære læser, i tro kan tilegne dig en forjættelse og hvile paa den, da er den din. Det sted, hvor Jakob lagde sig ned og hvilte, tog han i besiddelse. Da han udstrakte sine trætte lemmer paa marken og lænede sit hoved mod den haarde sten, tænkte han vel mindst paa, at han nu var begyndt at tage dette land i besiddelse. Og dog var det saa.

I drømme saa han hin forunderlige stige, der for alle sande troende forener jorden og himmelen, og den grund, paa hvilken denne stiges fod stod, maatte tilhøre ham; thi ellers kunde han ikke have naaet den guddommelige trappegang.

Alle Guds forjættelser er "ja og amen" i Kristus Jesus, og da Jesus er vor, er ogsaa alle forjættelser vore, om vi blot i tro hviler vore trætte sjæle ved dem.

Fat derfor mod, trætte betyngede hjerte! Hvil dit hoved mod denne pude. Læg dig ned i fred. Drøm kun om ham, din sikre veileder. Jesus er den stige, der fører dig opad til lysets boliger. Se paa englene, der stiger op og ned mellem din sjæl og din Gud, og vær forvisset om, at denne forjættelse er din, givet dig af Gud som din tilmaalte del. Det er ikke noget "røveri" af dig at tilegne dig den, som om den var udtalt særlig til dig.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media