Artikler

Spurgeons hjørne

Jeg er din hjælper
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Jeg er din hjælper. (Esa. 41.10)

Gaarsdagens text forsikrede os om styrke og kraft til at bære de forskjellige lidelser, eller udføre de forskjellige hvert, der kan blive paalagt os. Vor text idag forsikrer os om hjælp i de tilfælde, hvor vi ikke kan handle paa egen haand. Herren siger: "Jeg hjælper dig." Den styrke, Herren giver os i vor sjæl, staar i nøie forbindelse med den hjælp, vi faar i det ydre. Gud kan, under vor krigsfærd hernede, opreise os venner og hjælpere blandt menneskene, om det synes godt for hans aasyn; men om han ikke finder det tjenlig for os at sende os menneskelig hjælp, vil han selv være ved vor side og hjælpe os, og det er bedre end noget andet.

Hans hjælp kommer altid i rette tid; han er altid nær i sorgens og trængslernes dage. Han hjælper altid paa en meget vis maade; han ved, hvordan enhver sjæl bør blive hjulpen og giver ham den hjælp, der passer for ham. Hans hjælp er den mest virkningsfulde, medens menneskenes hjælp ofte ikke er til nogen nytte. Hans hjælp er mere end hjælp; thi han bærer alle vore byrder og tilfredsstiller alle vore behov.

Vi føler os forvisset om, at Herren ogsaa for fremtiden vil hjælpe os, da ahn saa underlig har staaet os bi indtil idag. Vor bøn er: "Herre, vær du min hjælper;" vor erfaring er: "Aanden selv kommer vor skrøbelighed tilhjælp;" vor forhaabning udtrykket i de Ord: "Jeg opløfter mine øine til bjergene, hvorfra skal min hjælp komme?" og vor sang skal snart blive: "Du Herre har hjulpet mig."

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media