Artikler

Spurgeons hjørne

Den, som lædsker andre, han bliver og selv lædsket
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Den, som lædsker andre, han bliver og selv lædsket. (Ordspr. 11.25)

Hvis vi tager os af andre, vil Herren tage sig af os. Han vil altid belønne vor mindste opofrelse. Hvis vi har omhu for de fattige, vil Herren have omhu for os. Hvis vi pleier de smaa børn, vil han behandle os som sine børn. Hvis vi føder hans faar, skal han føde os. Hvis vi vander hans have, vil han gjøre vor sjæl til en vandrig have. Dette er Herrens eget løfte; det tilkommer mig at opfylde betingelserne, og naar jeg gjør det, kan jeg ogsaa forvente dets opfyldelse.

Jeg kan tænke paa mig selv, til jeg bliver syg, jeg kan vaage over mine egne følelser, til jeg ikke føler noget, og jeg kan jamre over min egen svaghed, til jeg tilsidst bliver for svag til at jamre mig. Om jeg derimod jagede min egenkjærlighed paa porten og af kjærlighed til den Herre Jesus begyndte at gjøre noget for de mange sjæle rundt omkring mig, skulde dette bringe mig meget større velsignelser.

Vandet i min brønd er sunket betydelig, intet regn kommer og fylder den, hvad skal jeg gjøre? Nu ved jeg det, jeg vil borttage dæmningerne og lade dens indhold vande alle de tørre planter rundt om den. Men hvad er det jeg ser? Brønden fyldes, eftersom vandet rinder ud. En hemmelig kilde maa være sat i virksomhed. Da alt stod stille, var himlens sluser ligesom tillukket; men da jeg brugte mit forraad af vand til at lædske andre, tænkte Herren paa mig. Priset være hans hellige navn!

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media