Artikler

Spurgeons hjørne

Thi Herren forkaster ikke evindelig
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Thi Herren forkaster ikke evindelig. (Begr. 3.31)

Han kan forkaste os for en tid, men ikke for altid. En kvinde kan lægge sine smykker tilside for nogle dage; men hun glemmer dem ikke, vil heller ikke kaste dem i søpelkassen. Det vilde ikke være ligt den Herre Jesus at forkaste dem, som han elsker. "Som han havde elsket sine egne, som var i verden, elskede han dem indtil enden" (Joh. 13.1). Nogle taler om at være under naaden og udenfor naaden, som man taler om kaninerne, der springer ud af sine huller. Men naaden er ikke saadan som disse mennesker forestiller sig den; Herrens kjærlighed er ikke saa flygtig og berører os ikke saa overfladisk, at vi det ene øieblik kan være grebne af den og det andet ikke.

Han udvalgte os for evigheden, og han vil vedblive at elske os hele evigheden igjennem. Han elskede os saa høit, at han døde for os, og vi kan derfor være forvisset om, at hans kjærlighed aldrig vil dø. Hans ære er saa tæt indsvøbt i den troendes frelse, at han ligesaa lidt kan skille disse ad, som han kan skille sig ved sin egen kongelige klædning. Nei, nei! som hoved forkaster den Herre Jesus ikke sine lemmer, og som brudgom forkaster han ikke sin brud.

Troede du virkelig, at du var forkastet? Hvordan kunde du dog tro saa ondt om din Herre, der har trolovet dig med sig selv? Bortjag disse tanker og lad dem aldrig mere faa indpas i din sjæl. "Gud har ikke forskudt sit folk, som han forud kjendte" (Rom. 11.2). "Thi jeg hader skilsmisse," siger Herren (Mal. 2.16).

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media