Artikler

Spurgeons hjørne

Ægypterne skulde kjende, at jeg er Herren
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Ægypterne skulde kjende, at jeg er Herren. (2 Mos. 7.5.)

Det er meget vanskelig at undervise den ugudelige verden. Ægypten kjendte ikke Jehova, derfor tilbad den sine afguder og vovede endog at spørge: "Hvo er Herren? (2 Mos. 5.2). Og dog kunde Herren nedbryde disse stolte hjerter, der saaledes satte sig op imod ham. Da hans domme tordnede over deres hoveder, formørkede deres himmel og ødelagde deres grøde, forstod de noget af Jehovas magt. Og endnu skal saadanne ting hænde paa jorden, der skal bringe de vantro ned paa sine knæ.

Lad os ikke bryde os noget om deres Gudsbespottelser; Herren drager selv omsorg for sit navns ære og vil gjøre det paa en meget virkningsfuld maade.

Guds folks underfulde frelse fra fiendens haand var endnu et mægtigt tegn, der bragte Ægypten kundskab om, at Israels Gud var Jehova, den levende, sande Gud. Ingen af Israeliterne døde ved nogen af de ti plager. Ingen af det udvalgte folk druknede i det røde hav. Paa samme maade skal de udvalgtes frelse og alle sande troendes saliggjørelse bringe Guds mægtigste fiende til at erkjende, at Jehova er Gud, høilovet i evighed.

O, at denne overbevisende magt ved Aandens hjælp maatte følge evangeliet, hvor det prædikes, indtil alle nationer maa bøie sig i Jesu navn og kalde ham Herre.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media