Artikler

Spurgeons hjørne

Salig er den, som agter paa den ringe...
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Salig er den, som agter paa den ringe; paa den onde dag skal Herren frelse ham. (Salme 41.1.)

Det er enhver kristens pligt at tænke paa de ringe og fattige og give dem en plads i vore hjerter; thi den Herre Jesus lagde disse paa os, da han sagde: "I have altid fattige hos eder" (Joh. 12.8). Mange henkaster i forbigaaende nogle ord til de fattige uden at tænke derpaa, andre give slet intet.

Dette herlige løfte tilhøre dem, som "agter" paa de ringe, som lægger planer til deres hjælp og som paa en betænksom maade bringer disse planer til udførelse. Vi kan gjøre mere ved omtanke end ved penge, mest kan vi dog gjøre med begge disse ting tilsammen. Herren lover den, som agter paa den ringe, sin hjælp paa nødens dag. Han vil hjælpe os i vor nød, naar vi hjælper vore medmennesker, som er i nød.

Vi skal paa mange forunderlige maader faa se Herrens omsorg for os, om vi b lot har omsorg for andre. Vel vil vi, hvor gavmilde vi end er, blive udsatte for modgange og prøvelser; men naar vi er barmhjertige, kan vi gjøre fordring paa Herrens særlige hjælp. Han vil ikke svigte sit givne Ord og skal sikkerlig befri os. Den gjerrige gnier faar hjælpe sig selv; men de forstandige og gavmilde troende vil Herren hjælpe. Saaledes, som du handler med andre, vil Herren handle me ddig. Tøm derfor dine lommer.

Prøver gjør Guds løfter søde,
Giver bønnen liv især,
Dybt mig bøier til hans fødder
Og min sjæl bevarer der.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media