Artikler

Spurgeons hjørne

Og se, jeg er med dig og vil bevare dig overalt, hvor du gaar
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Og se, jeg er med dig og vil bevare dig overalt, hvor du gaar. (1 Mos. 28.15.)

Behøver vi nogen beskyttelse paa vor rejse gjennem livet? Isaafald har Herren lovet at være med os og at bevare os. Vi behøver Herrens ledsagelse og Herrens beskyttelse overalt, hvor vi gaar, og vi kan ogsaa være visse paa, at Herren vil være med os og beskytte os, naar vi blot adlyder hans kald og ikke vandrer paa vore egne veie.

Hvorfor synes vi, det er saa forfærdelig at flytte til et andet land, naar Herren paa denne maade har udstukket veien for os? Den troende er ligemeget en gjæst og en fremmed i alle lande, og Herrem er hans bolig, hvor han end færdes. Vi kan undvære en jordisk monarks beskyttelse, men ikke Herrens, og naar han siger: "Jeg vil bevare dig," kan ingen virkelig fare true os. Dette er en herlig udsigt for de reisende og sikrer emigranten en himmelsk eskorte.

Jakob havde aldrig før forladt sin Faders hjem; han havde været sin moders kjæledægge, havde ført et stille liv og ikke været en eventyrer som broderen. Han maatte dog nu alligevel drage til et fremmed sted; men Gud drog med ham. Han havde liden bagage og ikke en eneste tjener, og dog har aldrig en prinds været omgivet af en mere ædel livvagt paa sin reise. Endog da han laa ude paa den aabne mark og sov, vaagede engle over ham, medens Herren Gud talte til ham. Lad os derfor, naar Herren byder os at gaa, sige med den Herre Jesus: "Staar op, lader os gaa herfra."

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media