Artikler

Stræb efter Nådegaverne

1 Kor 14-1
Higer efter Kærligheden, og tragter efter de åndelige Gaver men mest efter at profetere.

1992 siger "stræb efter åndsgaverne", men det er netop denne stræben som skal rettes ind i os, hvad stræber vi efter? Hører og følger vi Guds røst?

Ved vi faktisk hvad Gud ønsker af os og for os? Er dette en daglig søgen? eller udmattes vi og opgiver fordi det synes for stort?

Det er stort, men det er Guds vilje at gøre noget stort til Hans ære ud af os.

Rom 8.27
Og han, som ransager Hjerterne, ved, hvad Åndens Higen er, at den efter Guds Villie går i Forbøn for hellige.

Den der kan høre Guds røst, kan også fornemme Åndens higen efter at Guds vilje skal ske i vores liv.

Hvad hører du Guds røst sige til dig? Er der gaver du ikke endnu har bedt om, men som Han ønsker at give dig?

Ønsker Han at udruste dig til tjeneste? Give en åbenbaring? Give dig udstyr til at tjene Ham bedre?

Jeg kendte engang en gammel kristen, han er nu hjemme hos Herren, men han fortalte om en kristen der kom hjem til himmelen, og blev mødt af en engel, som viste ham hen til hans bolig.

Den kristne da han kommer dertil, tager i døren og kunne ikke komme ind, englen siger, det var da mærkeligt, englen prøver også uden held.

Så kommer Jesus gående og de spørger Jesus: Hvorfor kan vi ikke komme ind?

Jo, sagde Jesus, der var så mange velsignelser jeg ønskede at give dig mens du levede men som du aldrig bad om, og jeg skulle jo lagre dem et sted.

Dette er bare en historie, men hvor fin en historie.

Måske der også er nådegaver som du ikke kender til, men som Gud så gerne vil give dig, bed, så skal der gives dig, søg og du skal finde, bank på, så skal der åbnes for dig.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media