Artikler

Tilbedelse

Alt i mig love Hans hellige navn, Ole Madsen

Salme 103:1
Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!

Kære ven. Jeg har lyst til at tage dig ved hånden og føre dig til Jesus, Han er læge for din sjæl, dine sår, dine misforståelser, dine fejl, din tvivl, dine kampe, ja alt.

Han er også den der kan vende alle dårlige beslutninger til lovsang, og der følger ingen bebrejdelse, bare kærlighed.

Jesus ønsker egentligt bare at have lov til at gøre det der skal til for at det der gik galt, at det må blive lægt. Han er ligeglad med detaljen, ligeglad med hvorfor, det er ikke det vigtigste, Han ønsker bare een ting, at bringe lægedom til dit forslåede hjerte.

Han elsker dig ubetinget, Han elsker dig, bare sådan.

Men du spørger, hvad har bibelverset med alt dette her at gøre? Jo, lad mig fortælle dig.

Jesus vil selv frembringe en lovsang ud af alt det der gik skævt, alle disse ting skal tilbede og love Jesus, ja alt som jeg har nævnt, ja mere end det, bare for at bevise sin kærlighed til dig, for at vise at Han kan gøre alle ting vel.

Han venter, Han rækker ud, Han kalder, ja i dette øjeblik, "kom til mig alle i som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile."

Kom til Jesus, kom som du er, hvor du er, Han viser dig ikke bort, Han bebrejder dig ikke, anklager ikke, Han rækker ud til dig nu, kan du ikke se Hans vunder og sår? Det var for dig Han gik alt det igennem, for at du kunne få fred med Gud, kunne få lægedom og fred.

Alle som påkalder Herrens navn skal blive frelst, dette ord indeholder alle ting vi kan komme ud for, så kald på Ham i dag, ja kald på Ham nu.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media