Artikler

Tro

Hvordan vandre i tro? Del 1

Hvordan vandre vi i tro? Lad os først få nogle skriftsteder på bordet.

Fil 2.12
...så arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse på eders egen Frelse med Frygt og Bæven;
Jak 1.21
...og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formår at frelse eders Sjæle.

Hvordan arbejder man på ens frelse med frygt og bæven? Jamen dette er da ikke noget med at vandre i tro, er det? Jo, dette berører også dette at vandre i tro.

Om det handler om at tro og handle på ordet om Guds omsorg, eller frelse, så er der samme elementer der er gældende.

Jakob taler om det ord der er indplantet i os, hvad skal vi med det? og hvordan hænger det sammen med verset i filipperne?

Det der er indplantet i os, som er blevet levende, skal vi gøre to ting med.

1. Vi skal bede om dets opfyldelse, altså bede det igennem indtil svaret kommer.

2. Aktion. Vi skal gøre hvad det siger.

Når vi gør disse ting, bliver vi eet med Ordet, og det får magt i vore hjerter, og når vi til stadighed gør det, bliver det mere og mere en del af os.

Derved forvandles vi, derved får vi bønnesvar, derved arbejder vi på vor frelse med frygt og bæven.

Vi har altså et ansvar for, at Ordet går i opfyldelse i vort liv, vi bliver medarbejdere.

Bibelen kan derfor siges at være en bønnebog, og ikke bare til opbyggelse. Der må handling føjes til.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media