Bøn

Søg efter de fattige

Luk 14.13-14
Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.«

Jesus siger at kun de syge har brug for læge, og har brug for Gud. Det er godt nok mærkeligt at folk der har nok i sig selv, rige i sig selv, ikke behøver Jesus, ikke behøve at blive mødt af Gud.

Mat 5.3-10
Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

Dette er som en opskrift på de personer der kommer til Gud ved Jesus, sønderbrudte hjerter, i hvis hjerter har plads til Jesus.

Kan det være at Jesus faktisk gør os duelige til at tage del i lyset? Paulus synes at sige så.

Kol 1.12-14 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

Jesus siger vi skal invitere de fattige, altså dem Jesus i forvejen gør et værk i, de rige har svært ved at tro på Gud, nej søg dem som mangler det sidste skridt.

Jesus siger også, at høsten er for hånden og at arbejderne er få, og at vi skal bede om arbejdere.

Bed om at Jesus må virke med, med medfølgende tegn og undere bekræftende Ordet.

Gud lod nogle frelse hver dag i den første kirke, som lod sig frelse, som Ordet havde fået lov at gøre sin gerning i. Jeg tror at apostlenes gerninger også er for i dag.

Bed høstens Herre om arbejdere.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media