Bøn

Bed indtil svaret kommer

Hvor ofte hører vi ikke kommentaren, "vi bad, men det var måske ikke Guds vilje at læge den person".

Charles Haddon Spurgeon havde en lidt anden indstilling til Gud og skrifterne end de fleste af os har i dag, han undskyldte ikke Gud, og sagde det ikke ville ske, eller som så mange siger, han gør nok noget andet end det vi bad for, så det er ikke så galt.

Når der var en i hans menighed der var syg, flyttede han ind hos den person, lærte skrifterne, bad, samtalede, indtil svaret kom.

Der var ikke plads til vantro eller tvivl i hans liv, han var fuld overbevist om, at Gud som havde sagt, også ville gøre.

Men hvad så med os? hvor er vi i alt dette? er vi som alle andre, eller bevæger vi os nærmere Gud og gør de samme gerninger som Jesus?

Skrifterne siger at vi skal søge Gud for tro og kærlighed, tro, for det er det der hiver svaret hjem, kærlighed, for det er det der får os til at blive ved, indtil svaret kommer.

Lad os bede Gud om denne tro og kærlighed, vi skal hele tiden vokse i disse og bære mere frugt.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media