Bøn

Skam jeg ikke over de svage

2 Tim 2
v15 Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord

Der er nogle ting bibelen siger, vi skal stræbe efter, en af dem er at stå prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig.

Altså en der adlyder Guds Ord, og ikke viger tilbage for at gøre det bibelen siger vi skal gøre.

Jesus kom jo netop for at frelse de fortabte, de svage, de umyndige og dem hvis liv ikke er lykkes eller har nogen tegn på fremgang, de fattige, de syge, dem der godt ved at de ikke er gode nok til at komme i himmelen, og som har brug for Gud, ellers.....

Så sig ikke, at noget menneske er udenfor rækkevidde, selv kristne, som nogle beskriver som højvedligeholdelseskristne, altså der er ikke rigtigt noget der hænger ved dem, eller de kan ikke finde ud af det, eller er bare ofre for omstændigheder de ikke selv kan klare, ja listen er lang, men vi må ikke afvise nogen, eller opgive nogen, alle er af lige meget værdi for Gud, hvilket betyder at vi må se på mennesker på samme måde når vi omgåes folk eller beder for dem.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media