Bøn

Charles Haddon Spurgeon - Om bøn, citater

 1. Selve handlingen af at bede er en velsignelse.
 2. At bede, er at gå ind i skattekammeret hos Gud og samle rigdomme ud af et utømmeligt lagerhus.
 3. Du er foran Herrens åsyn; lad dine ord være få, men lad dit hjerte være brændende.
 4. Lige som du kunne forvente at en plante ville vokse uden luft og vand, kunne du forvente dit hjerte at vokse uden bøn og tro.
 5. Du vil erfare at længslen efter at have fællesskab med Gud intensivere når du oplever at de andre kilder for trøst skuffer.
 6. Bøn er det bedste svar på had.
 7. Det er sagt at mangel på bøn er arnested for al mulig onde.
 8. Bøn er den kunst som kun Ånden kan lære os. Han er ophavsmand for al bøn.
 9. Ingen kan få fremskridt i nåden hvis han forsager bønnen.
 10. Han som ved hvordan man sejre med Gud i bøn har himmelen og jorden til hans rådighed.
 11. Bøn i sig selv er en kunst som kun Helligånden kan lære os. Han er giver af al bøn. Bed om bøn - bed indtil du kan bede.
 12. Hvis du ønsker den fremragende bønnens magt, så må du forblive i kærlig, blivende forening med Herren Jesus Kristus.
 13. Et mægtigt stykke våben i bønnens kamp er Guds løfter.
 14. Kolde bønner beder om et afslag.
 15. Stønnen og sukken som ikke kan gengives er ofte bønner som ikke kan nægtes svar på.
 16. Nogle gange modtager vi ikke trøst i vore bønner, når vi er brudte og kastede ned, det er når vi virkelig bryder med vedblivende bønner.
 17. Bøn styrker vingerne af Guds unge ørne så de kan lære at styre over skyerne.
 18. Bøn bringer indre styrke til Guds krigere og sender dem frem til åndelig krig med deres muskler hårde og deres brynje på plads.
 19. Vi ved hvad bøn ikke kan gøre.
 20. Intet tærrer på en mands sjæl som mangel på bøn.
 21. Bøn ødelægger tvivl, ødelæggelses kur, modgift for al slags frygt.
 22. Alle gode ting er født i bønnen, og alle gode ting udspring fra den.
 23. Fortsæt i bøn, og selv om velsignelsen er forsinket, så må den komme; i Guds egen time må den komme til dig.
 24. Om vi kan lide det eller ikke, så er det at bede om reglen for kongeriget.
 25. Hvad som helst som får os til at bede, er en velsignelse.
 26. Jeg ville hellere lære en mand at bede end ti mand at prædike.
 27. Men hvis en forsømmer hans bønneskab, så vil alt onde komme af det.
 28. Jeg tror at Gud hører vore bønner fordi der er et hemmeligt værk af Helligånden som sker indeni dig, lærende dig om at bede.
 29. Sand bøn er en kommen frem for Guds trone for sjælen ved Helligånden.
 30. Bed indtil du kan bede, bed om at blive hjulpet til at bede og opgiv ikke at bede fordi du ikke kan bede. For det er når du ikke tror du kan bede, at du faktisk gør det.
 31. Man kan ikke bede for meget.
 32. Bøn binder op om menneskelig svaghed med Guddommelig styrke, vender menneskelig svaghed til himmelsk visdom, og giver til problemfyldte dødelige Guds fred. Vi kender ikke hvad bøn kan gøre.
 33. Bøn er skabningens styrke, hans åndedrat og være.
 34. Bøn er ikke et hårdt krav - det et en naturlig pligt for skabningen overfor dets skaber, den enkelte hyldest mennesket behøver at give til Guddommelig rundhåndethed.
 35. Bøn er den spinkle nerve der flytter almagts muskel.
 36. Det menneske som har sin mund fuld af argumenter i bøn skal snart få sin mund fuld af velsignelse som svar på bøn.
 37. Det menneske, der på trods af belærning af skriften, prøver at bede uden en frelser, fornærmer Guddommen.
 38. Bønnens skib vil formodentlig sejle igennem fristelser, tvivl og frygt, lige til Guds trone.
 39. Bøn og lovprisning er de øre ved hvilke et menneske må ro hans båd ud på de dybe vande af kundskab om Kristus.
 40. Jeg kender ikke af noget bedre termometer til dine åndelige fristelser end dette, dit mål af intensitet af dine bønner.
prayer resources by prayer coach

Citater lånt fra denne hjemmeside.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media