Bøn

Idet vi fjerner alt der står i vejen

(Heb 12:1–2)
Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os,* 2 idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender,......

Dette vers er et nøglevers, til forståelsen af, hvordan Guds kraft kan virke i vores liv, hvordan vore bønner når op i himmelen op over skyerne, og undgå den følelse at vor bønner ikke bliver hørt eller de når ikke ret højt op.

1. Fjern alt der står i vejen, og som hindrer Guds velsignelse i at flyde, synd, ulydighed, mangel på tilgivelse.

2. Bliv ved med det indtil du kommer til vejs ende med hvad Gud lægger på dit hjerte.

Når vi ser på Lukas 18 med lignelsen om den uretfærdige dommer, så kan vi let komme til kort, for hvor er vor styrke? Hvor er vores vedholdenhed?

Men den er i Herren, hvor Hans velsignelse begynder af flyde (hvor punkt 1 er en realitet) til os når vi beder og når vi er i Ordet.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media